English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

Programming volunteerism for development: A guidance note

Програмиране на доброволчески инициативи за развитие: указания и насоки

Насоки за използване на доброволчеството, в различните му форми, за обществено развитие.

Линк към страница

Manifesto for Volunteering in Europe

Манифест за доброволчеството в Европа

Манифестът е съставен от Европейска мрежа от 38 доброволчески организации и центрове. Той е насочен към Европейските политици и институции с цел доброволчеството да получи подкрепа в ЕС.

Линк към страница

Как да получим достъп до информация.

Наръчникът дава отговори на няколко въпроса - кой има право на информация, къде може да я потърси, какво право има на това и как да го упражни.

Линк към страница

Партньори за развитие. 20 европейски практики на партньорство между местна власт и НПО

Сборникът представя двадесет проекта на сътрудничество между местни власти и неправителствени организации в няколко страни в Европа.

Линк към страница

Оценка на изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система в България 2003 – 2008 година

Оценката разглежда различни елементи на реформата на съдебната система, сред които: управление на човешки ресурси и професионална квалификация, прилагане на правото на ЕС, статистика, обслужване на граждани и материални ресурси на системата, борба с корупцията в съдебната система, конституционни промени, обществен образ на съдебната система, въвеждане на алтернативни начини за решаване на спорове, усъвършенстване на системата за съдебно изпълнение, както и някои законодателни промени.

Линк към страница

Правна уредба на културното наследство в България и ЕС. Сравнителен анализ

Резултатите от анализа могат да послужат при бъдещо съставяне на нормативни актове, уреждащи културния сектор в България.

Линк към страница

Правна уредба на археологическото наследство. Сравнителен анализ

Изданието предлага анализ на законодателството в областта на археологическото наследство на девет държави, сред които и България. От тях четири са от Европа (Италия, Испания, Англия и Гърция) и четири от Южна Америка (Аржентина, Перу, Мексико и Колумбия). Всички те са избрани на базата на критерия „страни богати на археологическо наследство“.

Линк към страница

Социалните услуги в България?

Преглед на правната уредба на качеството и контрола на социалните услуги в общността.

Линк към страница
1...9192939495