Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
21Творческа Европа: Подпрограма „Култура" – Покана за представяне: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество през 2019 г.

линк към страница

Цели и приоритети
Основните цели на подпомагането на проекти за европейско сътрудничество са:
- увеличаване на капацитета на европейските сектори на културата и творчеството да действат на транснационално и международно равнище и да насърчават транснационалното разпространение на културните и творческите произведения и на транснационалната мобилност на културните деятели и творците, и по-специално на хората на изкуството;
-  принос за привличане на публика чрез нови и иновативни подходи и подобряване на достъпа до културни и удожествени творби в Съюза и извън него с особена насоченост към децата, младите хора, лицата с увреждания и слабо представените групи
-  принос за иновациите и творческия подход в областта на културата, например чрез изпитване на нови бизнес модели и насърчаване на иновативните косвени последици в други сектори.


Повече информация.

 

Търсене на финансиране