English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ: 200 000 лв. за проeкти в сферата на образованието, културата и околната среда

Срок за кандидатстване: до 31.05.2023 г.

Стартира най-голямата социално отговорна инициатива в историята на ФАНТАСТИКО ГРУП – „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“. В рамките на програмата ще бъде създаден фонд, чрез който компанията ще финансира проекти в 6 ключови области – образование и култура; здравеопазване; подкрепа на уязвими групи; социално предприемачество; спорт; околна среда.

„Поставяме началото на инициатива, за която мечтаем отдавна и която е естествено продължение на дългогодишните ни усилия да градим отговорен бизнес с ангажимент за принос по ключови за обществото теми“, казва оперативният президент на ФАНТАСТИКО ГРУП Владимир Николов. „В цялата 31-годишна история на ФАНТАСТИКО, успоредно с търговската дейност, сме се опитвали да подкрепяме различни каузи и да помагаме за развитието на общностите и населените места, в които присъстваме. Благодарен съм, че изградихме екип от съмишленици и във всяка благотворителна инициатива основна роля винаги са имали колегите от различни звена“, допълва Николов.

В рамките на първата година на инициативата фондът по програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ ще финансира проекти на стойност 200 000 лв. в две от шестте ключови области – образование и култура, и околна среда. Максималният размер на подкрепата за всеки одобрен проект ще бъде 10 000 лв. Документи за кандидатстване се приемат до края на май 2023 г. Пълните условия за кандидатстване ще откриете тук.

Проектите, кандидатствали по програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“, ще бъдат оценявани от жури, в което ще влязат водещи специалисти в областите на финансиране в първото издание.

Освен финансиране, програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ ще оказва още материална подкрепа – хранителни продукти и други стоки, както и нематериална подкрепа – с доброволен труд, достъп до услуги, комуникационни канали и други.

Чрез своята мащабна социално отговорна инициатива ФАНТАСТИКО ГРУП си поставя две ключови цели: развитието на средата и местните общности в населените места, в които осъществява своята дейност, както и въвличането на партньори, служители и клиенти в подкрепа на важните за обществото ни каузи. „Вярвам, че ни предстоят стойностни партньорства, и съм убеден, че заедно можем да допринасяме за осъществяването на позитивни промени за България“, казва още оперативният президент на ФАНТАСТИКО ГРУП Владимир Николов.

Социалните инвестиции на ФАНТАСТИКО ГРУП през последните 5 години възлизат на 2 143 915 лв. Компанията е подкрепила 50 различни организации. Тази подкрепа е достигнала до повече от 21 000 души.* А като добавим и приноса на клиентите на ФАНТАСТИКО към различни дарителски кампании, общата сума, дарена от компанията и клиентите й през последните 5 години, е 3 747 432 лв.