English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Пет проекта на граждански организации ще бъдат финансирани в кампанията „Заедно за здраве"

Срок за кандидатстване: до 15.09.2023 г.

За втора поредна година пет проекта на пациентски организации ще получат финансиране по дарителската програма на фармацевтичната компания ТЕВА „Заедно за здраве".

Целта на програмата е да идентифицира инициативи и работни методи, които подобряват живота на пациентите.

„Заедно за здраве“ търси онези инициативи или програми, които влияят положително на живота на пациентите и техните семейства, създават удобна среда за възстановяване, предоставят допълнителна цялостна подкрепа, като същевременно отговарят на здравните нужди.

Всички, посветени на грижата за пациентите, включително болници, благотворителни и други организации с нестопанска цел, могат да участват със своите проекти и инициативи.

След приключване на кандидатстването, журито на ТЕВА в България ще даде своите оценки, след което служителите на компанията ще могат да гласуват за избор на 5 печеливши проекта, които ще бъдат наградени с парични награди за реализиране на регистрираната инициатива. Тази година наградите са увеличени от четири на пет. В конкурса имат право да кандидатстват вече спечелили проекти.

Повече подробности
за кандидатстването по програмата могат да бъдат намерени тук.

Крайният срок за подаване на заявления е 15 септември 2023 г., заявленията се приемат само на имейл  Radoslava.Ganozova@teva.bg