English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Програма „Реновиране на хижи и заслони със SiteGround"

Срок за кандидатстване: до 15.11.2023 г.

Краен срок за кандидатстване: 15 ноември 2023 г.

Програмата има три подконкурса:
- Кандидатстване за реновиране от SiteGround. Предоставя се финансиране до 20 000 лева;
- Кандидатстване за подобряване на легловата база i с матраци от MATRAX. Предоставя се финансиране до 5 000 лева;
- Кандидатстване за строителни материали от GP Group. Предоставя се финансиране до 5 000 лева.

Кандидати могат да бъдат туристически дружества и заинтересовани лица, регистрирани по Търговския закон, или юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

https://huts.360mag.bg/kandidatstvai-s-proekt/


Стати по темата: