English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 март, 2024 г.)

 
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 март, 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Нищо

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Нищо

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
 
В социалната сфера

Проект на Стратегия за корпоративна социална отговорност (КСО) за периода 2024 – 2027 година

Краен срок за подаване на становища: 22.3.2024 г.

Настоящата Стратегия за Корпоративна социална отговорност (Стратегията) е разработена в изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2023-2024 г. Израз е на политическата ангажираност на правителството за стимулиране на развитието на социално отговорните практики. Посредством Стратегията правителството представя своята визия, приоритетни цели и ангажименти да насърчи способностите и възможностите на бизнес, административните и неправителствените структури да интегрират социално отговорните практики в своите планове и дейности с цел повишаване конкурентоспособността, устойчивостта и подпомагане реализацията на социалните им цели и целите на устойчивото развитие.

В сфера доброволчество

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

Законопроектът е предложен от група народни представители от ПГ на БСП. Можете да изпращате становища по законопроекта до ел. поща на водещата комисия – Комисия по правни въпроси (49_kpv@parliament.bg)

Можете да се запознаете със становището на Български център за нестопанско право по законопроекта тук.

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

Законопроектът е предложен от група народни представители от ПГ на ГЕРБ. Можете да изпращате становища по законопроекта до ел. поща на водещата комисия – Комисия по правни въпроси (49_kpv@parliament.bg)

Можете да се запознаете със становището на Български център за нестопанско право по законопроекта тук.

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Законопроекта е предложен от група народни представители от Коалиция ППДБ. Можете да изпращате становища по законопроекта до ел. поща на водещата комисия – Комисия по правни въпроси (49_kpv@parliament.bg)

КАЛЕНДАР

Индикативна програма на обучителните програми и обученията през 2024 г. на БЦНП

ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ ЗА 2023 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СРОКОВЕ, ДОКУМЕНТИ

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Обучение "Работа с институциите на ЕС - роля и правомощия"

Предстоящите избори за Европейски парламент са ключово събитие, от което зависи бъдещето на европейската демокрация. А ние готови ли сме за тях? Защо е важно да участваме? Знаем ли как всъщност работи Европа? Можем ли ние, българските граждански организации, да бъдем фактор в процесите на вземане на решения за европейските политики в защита на каузите, за които се борим?

Тази пролет Европа ще бъде още по-близо до нас, за да даде отговор на тези и още въпроси, които вълнуват гражданското общество в България!

Не обръщай другата буза 

На вниманието на всички, активисти, граждански организации и журналисти - защитници на природата и зелените каузи!

Наблюдаваме, че броят на делата-шамари (SLAPP) в Европа заплашително расте, като този похват се утвърждава все повече като част от арсенала на големи бизнеси, предприятия, политици и местни власти срещу гражданския активизъм.

Затова, ако и вие:
  • искате да научите повече за SLAPP делата;
  • искате да се запознаете със съмишленици;
  • сте готови да се защитите или да помогнете на друг да се защити от SLAPP;
  • НЕ ИСКАТЕ да обръщате другата буза пред несправедливостта,
значи това предложение е за вас!

Запишете се на двудневния семинар „Не обръщай другата буза“
  • В СОФИЯ, Дата: 12-13.04
  • В БУРГАС, Дата: 19-20.04 
Регистрирайте се ТУК!

"Дигитална демокрация: Европейската регулация на изкуствения интелект и основните права"

По време на дискусията "Дигитална демокрация: Европейската регулация на изкуствения интелект и основните права" ще бъдат обсъдени различните аспекти, свързани с приемането и прилагането на Акта за изкуствения интелект, следващите стъпки на европейските институции и държавите членки, възможни мерки и добри практики, които могат да създадат по-големи гаранции за спазване на правата на човека на местно ниво. Специално внимание ще бъде отделено на европейските избори и рисковете, които крие използването на новите технологии с изкуствен интелект за правото на изразяване и информация по време на избори.

Дискусията се организира от Бюрото на Европейския парламент в България и Българския център за нестопанско право. Тя ще се проведе на 26 март 2024 г. от 10:00 до 13:00 ч. в Дома на Европа в София. Специални гости ще бъдат български депутати в Европейския парламент. Дискусията ще бъде водена от журналистите Доротея Дачкова и Силвия Великова.

За да се включите в събитието, регистрирайте до 12:00 ч. на 25 март 2024 г., като попълните формуляра тук!

Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 26 април 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (08 – 26 април 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Екология и климатични промениПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 4 АПРИЛ 2024 Г. за създаване на Съвет

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 февруари – 8 март, 2024 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (26 февруари – 8 март, 2024 г.)

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКВ сфера гражданско участиеРЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за прякото участие на

Провеждане на онлайн заседания на Общото събрание

Провеждане на онлайн заседания на Общото събрание

Автор: Адв. Радина Банова-Стоева, Български център за нестопанско право Мерките при COVID 19 ни научиха на много неща, едно от