Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
05

5. Фондации

5.01. Как се учредява фондация?

5.02. Какво представлява Учредителният акт на фондацията?

5.03. Как се регистрира фондация – необходими документи

5.04. Кой взема решенията във фондацията?

5.05. Какво представляват запазените права на учредителите при фондацията?

5.06. Какви са вътрешноорганизационните актове на фондацията?

5.07. Какви са правата и задълженията на членовете на органите на фондацията?

5.08. Може ли фондация да плаща възнаграждения на членовете на органите си и има ли задължение за това?

5.09. Свикване и провеждане на заседание на Настоятелство на фондация

5.10. Как се вписват промени в обстоятелства в Регистъра на ЮЛНЦ?

5.11. Как се вписват новоизбран Директор на фондация в Регистъра на ЮЛНЦ?

5.12. Кои документи на фондацията се обявяват в Регистъра на ЮЛНЦ?

5.13. Как се прекратява, ликвидира и заличава фондация