English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Днес в 16.00 ч. гледайте на живо уебинар на тема "Какво ще промени новото законодателство за правосъдието за деца"

 
Днес в 16.00 ч. гледайте на живо уебинар на тема ”Какво ще промени новото законодателство за правосъдието за деца”

В последните години в България много се говори за реформа в младежкото правосъдие. Като че ли всички са обединени около това, че нещо трябва да се промени в системата, създадена от закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Но има много спорове и дебат – какво да се промени, и как.

През 2013 г. Министерски съвет прие Пътна карта за реформата. След 3 години има и конкретни текстове, които предлагат промяна. Ако искате да разберете повече какво включват новите законодателни предложения, какво са алтернативни мерки, възтсановяващо правосъдие и пр., гледайте ни 10 февруари 2016 г., от 16.00 часа на НПО портала, секция NGOBG Live.


Участници:

- Вергиния Мичева, заместник министър на правосъдието (2014-2015, 2016), съдия, председател на междуведомствената работна група за изработване на законодателните предложения за правосъдието за деца;

- доц. Велина Тодорова, преподавател по семейно и гражданско право, един от експертите, който участва активно в работната група към МП за разписване на новите текстове, заместник-министър на правосъдието (2012-2013).
Водещ на дискусията: Надя Шабани, юрист, програмен директор в Български център за нестопанско право, член на работната група към МП, Председател на ДАЗД (2009-2012).

 

Уебинарът е част от проект на Български център за нестопанско право „Къщата на гражданското общество – общност за развитие“ (BG05/576), който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (www.ngogrants.bg).

 

Чат