English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
2-ро място в конкурса за видеоразкази „Истории за София“

 
Видеоконкурсът „Истории за София“ беше проведен в рамките на едноимения проект на  Фондация 42, подкрепен финансово от  Столична община по Програма Европа 2019.

Победителите в конкурса са: 
  • Първо място - Рангел Колданов;
  • Второ място - Яна Младенова;
  • Трето място - Красимир Димитров.

Ето видеоразказа на Яна Младенова: