English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Индексът за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2013 г.

 

Индексът за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2013 г. е 3,3, т.е. остава непроменен в сравнение с 2012 г. Това нарежда страната ни на 9 място в Централна и Източна Европа и показва, че гражданският сектор у нас все още е нестабилен. В сравнение с миналата година за България е отчетено влошаване в три сфери – правна рамка, застъпничество и обществен престиж.


Индексът за устойчивост на гражданските организации е основен аналитичен инструмент, който измерва развитието на гражданския сектор в Централна и Източна Европа и Евразия. Той следи развитието на гражданския сектор в 29 страни през последните 17 години. Изследването обхваща цялостната среда за гражданското общество, фокусирайки се върху правна среда, организационен капацитет, финансова устойчивост, застъпничество, предоставяне на услуги,инфраструктура и обществен престиж. Всеки показател се оценява по седемстепенна скала, като 1означава най-високо развитие, а 7 – най-ниско. Индексът за България е изработен от Американска агенция замеждународно развитие в партньорство с Българския център за нестопанско право.

Повече можете да научите в краткото видео от представянето на индекса за устойчивост на гражданските организации в България за 2013 г.