English   14402 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Гледайте на живо публична дискусия за промените в ЗЮЛНЦ

 
Българският център за нестопанско право организира публична дискусия за обсъждане на предложенията за изменения и допълнения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ), публикувани от Министерство на правосъдието. 

Предварителна програма на събитието 

10.00 – 10.30Регистрация и кафе

10.30 – 10.45 Откриване

Министерство на правосъдието 

Български център за нестопанско право

10.45 – 11.00 Представяне на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Министерство на правосъдието

11.00 – 11.30 Примерът на Естония  

Марис Йогева, Изпълнителен директор, Мрежа на естонските неправителствени организации (NENO) 

11.30 – 13.00 Дискусия


Дискусията ще можете да гледате от 10 ч. на тази страница.