English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Как се "поръчва и плаща музиката" в НПО сектора: уебинар за финансиране

 
На 25 март на живо по NGOBG Live беше излъчен уебинар, посветен на финансирането на НПО. В реално време аудиторията имаше възможост да отправи своите въпроси към Любен Панов, директор на Български център за нестопанско право .

Дали е вярно, че "който плаща, поръчва музиката", или:
  • откъде се финансират гражданските организации?
  • за какво използват получените средства?
  • зависими ли са от дневния ред на донорите?
  • какво искат да получат донорите в замяна на отпуснатото финансиране?

Това бяха само част от коментираните въпроси по време на 15-минутния уебинар, който можете да гледате в Youtube профила на НПО Портала.Тематичната дискусия е част от проект на Български център за нестопанско право „Къщата на гражданското общество – общност за развитие" (BG05/576), който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в Българияпо Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (www.ngogrants.bg).