English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Уебинар на тема "Какво е фъндрейзинг и защо ни е нужен?"

 
Отговорът на този въпрос ще потърсим на 24 ноември, когато Любен Панов от Български център за нестопанско право в рамките на 15 минути ще разкаже за:
  • Различните източници на финансиране на НПО;
  • Основните принципи за постигане на финансова стабилност на гражданските организации;
  • Първата крачка в набирането на средства - подготовката на каузата, за която ще се набират дарения или т. нар. case for support.
Присъединете се на 24 ноември 2015 г., от 11 часа на НПО Портала.

Чат