English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Конференция на ФРГИ "Качеството на живот и обществените фондации"

 
Конференцията е част от Програмата за развитие на обществените фондации в България и има за цел да провокира дебат върху качеството на живот в България и да покаже специфичния принос на организации, които развиват местното дарителство (обществените фондации) в тази сфера.

В допълнение, конференцията ще представи в детайли методологията за измерване качеството на живот с широко гражданско участие (Vital Signs), разработена и прилагана от обществените фондации в Канада от 2006 г. насам. „Знаци на виталност" е годишен преглед на жизнеността на общностите в ключови области, които имат отношение към качеството на живот.