English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Подкрепено вземане на решения - обучителен модул 1

 
ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА „ИЗБОРЪТ Е ВЪЗМОЖЕН..." 
или каква е алтернативата за упражняване на правата на хора с интелектуални затруднения или психично-здравни проблеми


Уважаеми зрители, 
целта на настоящия филм е да предаде опита и знанието, натрупано в рамките на пилотния проект „Да овластим хората с интелектуални затруднения" на Българска асоциация за лица с интелектуални увреждания (БАЛИЗ). Проектът е част от Програмата за подкрепено вземане а решения „член 12 -- следваща стъпка", изпълнявана от Фондация „Български център за нестопанско право, в партньорство с БАЛИЗ, Глобална инициатива в психиатрията -- София и Националната мрежа на потребителите на психично-здравни услуги.

Филмът е ЧАСТ І от обучителната програма: „Стъпка по стъпка към различни възможности за упражняване на права от хора, които трудно се справят сами. Опитът на пилотните проекти в България 2013.

Участници в тази част са: 
Ани Андонова и Росица Савова, фасилитатори
Илияна Малинова и Надя Шабани, координатори по Програма „Член 12 -- следваща стъпка"

Обучителната програма е част от Кампанията за подкрепено вземане на решения: 
Ние ВЯРВАМЕ, че хората с психичноздравни проблеми и интелектуални затруднения трябва да имат равен шанс за независим живот. 
Ние СЧИТАМЕ, че с подходящата подкрепа те могат да вземат решения къде и с кого да живеят, да управляват парите си, да решават как да използват свободното си време или с няколко думи: че могат лично да упражняват правата си. 
За да се случи това по начин, който да гарантира защита от злоупотреби и манипулация, ние ПРЕДЛАГАМЕ законодателни промени за въвеждане на концепцията за подкрепено вземане на решения. 
А ВИЕ?
Станете част от кампанията на www.equalrights.bcnl.org.