English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Събитията днес

„Лидерство базирано на ценности“ е първото обучение в новата програма за подкрепа на жените обществени лидери на фондация

„Лидерство базирано на ценности“ е първото обучение в новата програма за подкрепа на жените обществени лидери на фондация Екатерина Каравелова

Фондация „Екатерина Каравелова“ инициира създаването на Общност на жените обществени лидери „ТЯ в България“, споделящи европейск

Сертификационно обучение за работа с DENVER II (Скрининг тест за детско развитие)

Сертификационно обучение за работа с DENVER II (Скрининг тест за детско развитие)

Denver II е предназначен за оценяване на ранно детско развитие във възрастовия диапазон от 0 до 6 години. Чрез него