English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Включете се в НПО Форум за Българското председателство на ЕС през 2018

 

В предстоящите месеци на политически и административни смени подготовката на българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. трябва въпреки обстоятелствата да бъде във фокуса на политическия дневен ред на страната. Затова представители от над 30 неправителствени организации се срещнаха на 23 януари в София в Дома на Европа. Целта на срещата, проведена по инициатива на Европейски съвет за външна политика – София, бе създаване на граждански форум за работа по приоритетите на Българското председателство на ЕС през 2018 г. Представителите на гражданските организации изразиха своята тревога, че гражданските организации не са включени като част от процеса на подготовка на българското председателство на Европейския съюз. 


Амбицията на форума е да вземе активно участие в дебата за приоритетите на Председателството през следващите решаващи за успешното им формулиране месеци. В тази връзка участващите в инициативата авторитетни неправителствени организации, работещи в различни области, се обединиха около необходимостта за ясно и легитимно участие на българските НПО в работата по българското председателство – каквато е практиката в другите страни, вече председателствали Европейския съвет.

Неправителствените организации настояват за: 

 1. Ясен механизъм за включването им в работата по Българското председателството. 
 2. Използване на експертизата на НПО сектора, както в изготвянето на анализи, така и в подготовката на събития, реализирането на инициативи, провеждането на обучения, обсъждания и дебати, като източник на информация в различни области, за набиране на доброволци и т.н. 
 3. Обсъждане с всички заинтересовани страни на приоритетите на Председателството, сред които участниците в срещата посочиха: 
  • Разговора за бъдещето на Европа и европейските ценности; 
  • Човешкото измерение на ЕС 
  • Човешки права, солидарност, справедливост, модернизация на темата за социално включване и единен стандарт за човешко съществуване в ЕС; 
  • Правов ред и правосъдие; 
  • Информираност и качество на информацията; 
  • Образование, култура, младеж;
  • Сигурност и външна политика, с акцент върху Западните Балкани.

В срок до 15 февруари 2017 г. информацията за срещата ще бъде разпространена до максимален брой НПО, които да имат възможност да подкрепят инициативата за включване на неправителствените организации, както и на другите заинтересовани страни в процеса на работа по председателството на Европейския съвет. Позицията на българския НПО сектор ще бъде представена както на вниманието на Президента на Република България, така и до служебното правителство и до представителите на медиите. Вярваме, че гражданските организации сме длъжни да предоставим своята експертиза и така да допринесем за подготовката и провеждането на толкова важното за страната ни Председателство на Съвета на Европейския съюз.

 

Ако тази кауза е и ваша, подкрепете я и я разпространете!


Потвърдете до 15 февруари 2017 г. на Весела Чернева на имейл: Vessela.tcherneva@ecfr.eu

 

 

 

Сходни публикации

Безплатни консултации за граждански организации, групи и активисти

Безплатни консултации за граждански организации, групи и активисти

Забелязали сте проблем в своето населено място?Наблюдавате неправилни действия, които се отразяват пагубно върху околната

Кърджали за теб

Кърджали за теб

„Сдружение инициатива за развитие-Кърджали решава“ е партньор на Община Кърджали в реализирането на  проект  „Вход за граждани“

Институт за пазарна икономика: Успехите и провалите на българските правителства 1998 - 2020 г.

Автор: ИПИ / 20.09.2021Преглед на одитните доклади на Сметната палата, седмо изданиеИзследването „Успехите и провалите на