English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Четвърта национална среща в София събира представители на ученически съвети и парламенти от цялата страна

 
Четвърта национална среща в София събира представители на ученически съвети и парламенти от цялата страна

Кандидатстването е до 26 април

Съюз на учениците в България, с подкрепата на Столична община, организира четвърта национална среща на ученическите съвети и парламенти на 05-07 май в НУЛЦ на БЧК-Лозен, София, като част от поредица национални срещи, които се провеждат с домакинство от различни общини.

Основни цели на националните срещи са споделянето на опит, дискутирането и предлагането на решения за важни проблеми в системата на училищното образование, чрез представяне на ученическото мнение и развиването на всеобхватен поглед и нестандартно мислене. Цели се още реализирането на структурен диалог с представители на държавните и местни органи на властта, учителската, родителската и директорската общности. Също така ще бъдат подготвяни национални инициативи в подкрепа на ученическото участие.

Специални цели за националната среща в София са ефективното запознаване и практическо усвояване на елементите на ученическо участие в училище; разработването на персонални обществени проекти в подкрепа на гражданската активност и развитие на обединителната ученическа мрежа за общи каузи. 

Националната среща ще се проведе в НУЛЦ на БЧК-Лозен, София.

Участие в националната среща ще вземат 70 ученици на възраст между 14 и 18 години от цялата страна, които са амбицирани да помогнат за по-добро образование и повече ученическо участие в процесите на вземане на важни решения. Всеки ученик може да кандидатства за участие до 26 април, чрез регистрационна форма, която може да открие на сайта на Съюз на учениците в България: nusbg.weebly.com

На срещата ще бъде поканен министъра на образованието и науката; представители на местната власт;представители на директорската, учителската, родителската и студентската общности; неправителствени организации с предмет на дейност ученическо и младежко, гражданско участие; представители на OBESSU и други.

По време на срещата ще се обсъждат важни въпроси, като ролята на ученическия съвет в училище и начините за успешно взаимодействие между учениците и органите на държавната и местна власт.

Основен акцент на срещата ще бъде ученическото участие и представителство. Участниците ще изберат свои представители на местно ниво и национално ниво, които да разширят ученическото обединение и да представляват ученическия глас.

                                                                Източник: НПО Портал , 18 април 2017 г.

Сходни публикации

Тренировъчен курс по проект LIFE – Ниш, Сърбия

Тренировъчен курс по проект LIFE – Ниш, Сърбия

Младежко европейско общество набира участници за тренировъчен курс в Ниш, Сърбия по проект LIFE, съфинансиран от Европейския

Сблъсъкът на дезинформацията за ЕС с младите хора в България

Сблъсъкът на дезинформацията за ЕС с младите хора в България

В първите три месеца на 2024 г. екипът на Фондация „Четиридесет и две" и младежкият подкаст Канал 4 реализира с помощта на

Кандидатствай за обучение „Emotional Safety Academy”

Кандидатствай за обучение „Emotional Safety Academy"

Фондация „Солидарност в действие" набира български участници (учители, младежки и социални работници, активисти и младежки