English   14358 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Четвърта национална среща в София събира представители на ученически съвети и парламенти от цялата страна

 
Четвърта национална среща в София събира представители на ученически съвети и парламенти от цялата страна

Кандидатстването е до 26 април

Съюз на учениците в България, с подкрепата на Столична община, организира четвърта национална среща на ученическите съвети и парламенти на 05-07 май в НУЛЦ на БЧК-Лозен, София, като част от поредица национални срещи, които се провеждат с домакинство от различни общини.

Основни цели на националните срещи са споделянето на опит, дискутирането и предлагането на решения за важни проблеми в системата на училищното образование, чрез представяне на ученическото мнение и развиването на всеобхватен поглед и нестандартно мислене. Цели се още реализирането на структурен диалог с представители на държавните и местни органи на властта, учителската, родителската и директорската общности. Също така ще бъдат подготвяни национални инициативи в подкрепа на ученическото участие.

Специални цели за националната среща в София са ефективното запознаване и практическо усвояване на елементите на ученическо участие в училище; разработването на персонални обществени проекти в подкрепа на гражданската активност и развитие на обединителната ученическа мрежа за общи каузи. 

Националната среща ще се проведе в НУЛЦ на БЧК-Лозен, София.

Участие в националната среща ще вземат 70 ученици на възраст между 14 и 18 години от цялата страна, които са амбицирани да помогнат за по-добро образование и повече ученическо участие в процесите на вземане на важни решения. Всеки ученик може да кандидатства за участие до 26 април, чрез регистрационна форма, която може да открие на сайта на Съюз на учениците в България: nusbg.weebly.com

На срещата ще бъде поканен министъра на образованието и науката; представители на местната власт;представители на директорската, учителската, родителската и студентската общности; неправителствени организации с предмет на дейност ученическо и младежко, гражданско участие; представители на OBESSU и други.

По време на срещата ще се обсъждат важни въпроси, като ролята на ученическия съвет в училище и начините за успешно взаимодействие между учениците и органите на държавната и местна власт.

Основен акцент на срещата ще бъде ученическото участие и представителство. Участниците ще изберат свои представители на местно ниво и национално ниво, които да разширят ученическото обединение и да представляват ученическия глас.

                                                                Източник: НПО Портал , 18 април 2017 г.

Сходни публикации

На Voice It 2023 над 260 младежи разговаряха с политиците за важните теми в образованието

На Voice It 2023 над 260 младежи разговаряха с политиците за важните теми в образованието

На 20-и ноември, Световния ден на детето, на който е приета Конвенцията за правата на детето на ООН, в София се проведе

Трета работна среща по проект „Young Eco Inspectors”

Трета работна среща по проект „Young Eco Inspectors”

Партньорите по проект „Млади еко инспектори“ се събраха за третата си работна среща в гр. Пазарджик, България в периода

Успешно провеждане на международното обучение CONNECT - част от проекта „Гласувай!”

Успешно провеждане на международното обучение CONNECT - част от проекта „Гласувай!"

Успешно се проведе Международното обучение CONNECT, заложено сред дейностите на финансирания по програма CERV