English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Форум Гражданско Участие организира обществени дискусии по важни теми в три кметства

 
Форум Гражданско Участие организира обществени дискусии по важни теми в три кметства

Форум Гражданско Участие организира обществени дискусии в кметствата Бистрица, Герман и Горни Богров по проект по програма Европа на Столична община. Дейностите са в продължение на установеното партньорство от предходната година, където заедно с кметовете и местни жители бяха идентифицирани важни теми за общностите по места.


Събитията ще се състоят на 12 юли от 18 часа в с. Герман, на 19 юли от 18:00 часа в с. Горни Богров и на 20 юли от 18:30 часа в с. Бистрица. 


„Вход за граждани” – проектът за въвеждане на европейски модел за насърчаване на гражданското участие в три кметства на Столична община, поставя мнението на местната общност в основата на планирането на местните кметства. Обществените дискусии са ключова дейност от проекта. Основна цел е да се насърчи участието на гражданите в тези райони в обсъждането на значими теми. Ще бъде приложен подходът „Обществен форум“ – модел на структурирана обществена дискусия, използван в различни общини в България и в други европейски държави.


В рамките на дискусията участниците ще могат да дадат своите идеи, мнения и препоръки по темите, които ще се обсъждат. Очаква се да се включат представители на различните заинтересовани страни в трите кметства, експерти от районните и общинска администрация, както и общински съветници.


Крайната цел е активизиране на гражданите в кметствата чрез подобряване на механизмите за взаимодействие с местната власт, районните администрации и Столична община и включване на тяхното мнение и идеи при вземане на решения. Резултатите от дискусиите и препоръките от гражданите ще бъдат предоставени за становище на Столична община и СОС за последващи дейности и проекти.


За повече информация и желание за участие в дискусиите по места, може да се свържете с нас на имейл: office@fgu.bg


Публикувано от:

Форум Гражданско Участие

Сходни публикации

Хабитат България изготви пакет от препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Търговище

Хабитат България изготви пакет от препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Търговище

Създаването на механизми за използване на необитаваните жилища с цел  отдаване под наем като социални жилища е една от

Прототипи на вертикални градини представиха днес студенти в SOFIALAB

Прототипи на вертикални градини представиха днес студенти в SOFIALAB

„Инициативи, които карат хората да виждат ежедневни предмети около себе си и да им придават нова функции, са изключително

Участвай в дискусията по повод Индекс за устойчивост на НПО за 2020

Участвай в дискусията по повод Индекс за устойчивост на НПО за 2020

Индекс за устойчивост на НПО за 2020  Инициативата Партньорство за открито управление през 2021Разговор между институции и