Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19Втори етап и информационни срещи по Програма за финансиране на малки проекти в общините Бяла Слатина, Козлодуй и Оряхово

Втори етап и информационни срещи по Програма за финансиране на малки проекти в общините Бяла Слатина, Козлодуй и Оряхово

Програмата за финансиране на малки идеи и проекти се осъществява в рамките на проект „Аз дарявам, за да правя промяната" на сдружение „Първи юни", Бяла Слатина,  финансиран от фондация „Америка за България". 


За представяне изискванията на Програмата ще бъдат организирани информационни срещи със заинтересовани страни, както следва:
- 17.01.2018 г. , 10.30 ч. ХГ „Марин Върбанов”, гр. Оряхово
-  19.01.2018 г., 10.30 ч. Актова зала в ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Бяла Слатина
-  01.02.2018 г., 17.00 ч. – Община Козлодуй, гр. Козлодуй.

По втория етап на Програмата (2018 г.) ще се финансират малки идеи и проекти, които трябва да се реализират на територията на населените места в общините Бяла Слатина, Козлодуй и Оряхово и които да бъдат насочени към решаването на значими за местните хора проблеми.


Идеите и проектите трябва да бъдат с голяма обществена значимост, да имат дълготраен ефект и да привличат допълнителни ресурси!


Основни области:
- Образование;
- Социално включване;
- Ранно детско развитие;
- Околна среда;
- Култура;
- Спорт;
- Младежки дейности.


Кой може да кандидатства?:
- НПО (сдружения или фондации);
- Неформални граждански групи;
- Училища или детски градини;
- Настоятелства на училища или детски градини;
- Клубове;

- Читалища.

Максималната сума, която ще бъде отпусната по Програмата за един проект, е до 2400 (две хиляди и четиристотин) лева. Програмата изисква минимум 20% собствен принос от кандидатите от общия бюджет – в това число – най-малко 10% финансов принос и най-малко 10% - участие с доброволен труд, оценен реалистично в левова равностойност. Програмата изисква в случай на приложимост за проектните идеи принос от Общините Бяла Слатина, Козлодуй и Оряхово в размер на 30 % от Общия бюджет. Приносът може да бъде финансов и нефинансов.

 

Насоки и формуляри за кандидатстване ще бъдат достъпни на интернет страницата на сдружение „Първи юни” от 15.01.2018 г. Краен срок за кандидатстване по втори етап на Програмата – 17 часа на 31.03.2018 г.

 

За повече информация – телефон 0893654914, e-mail: sdjuf@abv.bg, http://1june.org
С подкрепата на:Източник: Сдружение „Първи юни” – Бяла Слатина, 16 януари 2018

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

18.09.2020
ОИЦ – София представя процедура „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“ по ОПОС 2014-2020 г. ОИЦ – София представя процедура „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“ по ОПОС 2014-2020 г.

На 24 септември (четвъртък) от 11:00 часа в зала „Роял" в Център „Проджект Лаб“ (адрес: гр. София, ...

11.09.2020
Приключи конкурсът по антикризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 Приключи конкурсът по антикризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19

128 проектни предложения бяха подадени в рамките на конкурса по антикризисната мярка за преодоляване ...

18.08.2020
Сдружение ”Бъдеще за децата“ с проект към Фонд ”Социална закрила“ Сдружение "Бъдеще за децата“ с проект към Фонд "Социална закрила“

Предстои сградата на социалните услуги за деца и семейства – Център за обществена подкрепа (ЦОП) и ...