English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Тематична книжка на списание педагогика, посветена на теорията и практиката на неформалното образование

 
Тематична книжка на списание педагогика, посветена на теорията и практиката на неформалното образование


Излезе тематична книжка на сп. Педагогика за 2018 г., посветена на теорията и практиката на неформално образование. Това е първата от общо три тематични книжки на периодичното издание, които ще излязат през 2018 г., за да представят изпреварващо появата на първия том на "Антология Неформално образование". Изданието се посвещава на  предстоящото отбелязване на десетата годишнина от старта на първите университетски програми по Неформално образование към Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. То цели да представи в развитие мозайката от изследователски полета и практически постижения в този все още слабо разпознаван у нас сектор. В него са намерили място както исторически извори и вече публикувани изследвания,  така и нови текстове.


Благодарение на усилията на редакционната колегия на списание Педагогика, неговите читатели имат възможността първи да прочетат едни от най-интересните оригинални публикации, обединени около следните тематични акценти:

Книжка  1:   Формално и неформално образование: измерения на една реална синергия.

Книжка  3:   Социалните функции и приноси на неформалното образование.

Книжка 5: Образованието за възрастни: между ученето през целия живот и продължаващата професионализация“.
 
Съставител на Антологията и тематичните книжки е проф. Силвия Николаева, а научни редактори са проф. Вяра Гюрова (водещ научен редактор), доц. Ася Асенова и доц. Ваня Божилова.


Основен организатор на предстоящото честване е Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) към Факултета по педагогика на Софийския университет.

 

Свободен достъп до тематичната книжка:

https://azbuki.bg/editions/journals/pedagogics/contents/388-pedagogics/pedagogyarticle/pedagogyarticle2016-3/3322-xc-1-2018Сходни публикации

Ново изследване на ИПИ: Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката 2024

Ново изследване на ИПИ: Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката 2024

НОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИПИ: Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката 2024Съобщение до

Над 500 ученици ще участват в инициативата „Журналисти в училище“ 2024

Над 500 ученици ще участват в инициативата „Журналисти в училище“ 2024

На 20 май 2024 г. приключи крайният срок за регистрация в инициативата „Журналисти в училище“. Учители на ученици от 7-ми до

Какво българските учениците смятат за най-несправедливо в света около тях

Какво българските учениците смятат за най-несправедливо в света около тях

Споделяме цитати от въпросник на тема „Аз, другите и институциите“ проведен сред ученици от 8-и до 12-и клас.   Подробен анализ