English   14259 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Младежките делегати на България към ООН стартират кампания „Спорт за развитие”

 
Младежките делегати на България към ООН стартират кампания „Спорт за развитие”

Българските младежки делегати към ООН за 2017/2018 стартират национална кампания под наслов „Спорт за развитие“, посветена на спорта като средство за устойчиво развитие. Инициативата е в рамките на един от основните приоритети на делегатите, а именно – спорт, и има за цел да запознае младите хора с темата за спорта и по-специално как той спомага за постигане на 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН.


Според резултатите от проведената от младежките делегати в началото на мандата им анкета, българските младежи припознават нуждата от присъствието на спорт в образованието, като отчитат ролята му в изграждането на навици за здравословен начин на живот, както и това, че той учи на важни ценности като толерантност, дисциплина и постоянство. Също така младите в България намират спорта за подходящо средство за осъществяване на интеркултурен диалог и е важно да се подчертае, че младежите гледат на спорта не само като на физическа активност, но и като на средство за развитие на обществото и подобряване на неговото състояние.


Кампанията ще продължи няколко месеца, като се предвижда да се фокусира върху всяка една от Целите за устойчиво развитие и връзката ѝ със спорта. В рамките на инициативата делегатите ще представят и различни спортни активности на национално, европейско и глобално ниво, които са свързани с постигането на Глобалните цели.


Пример за работа по Целите чрез спорт е наскоро сключеното Споразумение за сътрудничество между Дружеството за ООН в България и Български футболен съюз, основаващо се на Цел 3 „Добро здраве“, Цел 16 „Мир и справедливост“ и Цел 17 „Партньорства за Целите“ от Програма 2030, както и за популяризиране на спорта като средство на дипломацията за постигане на мир и разбирателство между нациите.


На глобално ниво ролята на спорта за постигане на устойчиво развитие се припознава все повече през последните десетилетия. През 1978 е одобрена Международна харта за физическо възпитание, физическа активност и спорт, а през 2001 е назначен първият Специален съветник на ООН за спорт за развитие и мир. Общото събрание на ООН обявява 2005 година за Международна година на спорта и физическото възпитание, а през същата година се основава и Служба на ООН за спорт за развитие и мир. През 2013 година 6 април се обявява за Международен ден на спорта за развитие и мир, а през 2015, с приемането на новия Дневен ред за устойчиво развитие, ролята на спорта е ясно формулирана в документите на Организацията на обединените нации.Сходни публикации

Успешно изпълнение на обучителен курс MOVEmental

Успешно изпълнение на обучителен курс MOVEmental

Обучителният курс MOVEmental се проведе в София, между 2-7 ноември и събра 20 младежки работници и артисти от България, Гърция,

Фотоконкурс за младежи на тема „Моят Пирин“

Фотоконкурс за младежи на тема „Моят Пирин“

Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС) организира фотоконкурс за младежи на тема „Моят Пирин“.  Конкурсът

Конкурс за кратко видео на тема: „Предизвикай себе си, опознай Пирин!”

Конкурс за кратко видео на тема: „Предизвикай себе си, опознай Пирин!"

Екипът на сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС), Ви предизвиква да посетите любимо място в НП „Пирин“ и