English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стани част от Младежка банка – кауза, която създава #ДоброТворец

 
Стани част от Младежка банка – кауза, която създава #ДоброТворец

За шеста поредна година Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява национален конкурс по програма „Младежка банка“. Младежките банки са екипи от млади хора (от 14 до 25 г.), които набират средства от дарители, а със събраните средства финансират младежки идеи на конкурсен принцип.


Кандидатствайте, за да допринесете за по-добрия живот в общността, за да развиете своите лидерски умения, за да натрупате опит в управлението на дарителски програми „от младежи за младежи“. 


Конкурсът е отворен за граждански организации, които работят в младежката сфера или неформални младежки групи, съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години. Важно условие е, в случай, че неформалната младежка група не е регистрирана, да намери организация-посредник, която да получи финансирането от нейно име.


Програмата предоставя финансиране за организационно развитие и обучения, въвеждащо обучение и възможности за обмяна на опит и добри практики в мрежата Младежки банки в България, както и месечна онлайн подкрепа относно отделните етапи за развитие на Младежка банка. 


Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнени документи за кандидатстване на електронен адрес:konkurs@wcif-bg.org до 25 август 2018 г. 


Програма „Младежка банка“ се финансира на национално ниво от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата стартира у нас през 2012 г., а от тогава до сега, ФРГИ е обучила повече от 300 младежи в управлението и развитието на дарителски програми. Обучените младежи са привлекли повече от 500 свои връстници като доброволци в екипите на Младежките банки. На национално ниво сумата набрана от Младежките банки надвишава 250 000 лв. С всички тях младежите са подкрепили близо 150 идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от Младежките банки са достигнали до повече от 450 000 младежи от цялата страна. През последните години моделът Младежка банка придобива все по-голяма популярност както на местно ниво, така и на национално. 


КандидатствайСходни публикации

Набираме участници за обучителен курс, финансиран по програма Еразъм +, в Portoazzurro, Island of Elba, Италия

Набираме участници за обучителен курс, финансиран по програма Еразъм +, в Portoazzurro, Island of Elba, Италия

Здравейте, I am you peace global набира 4 участници за обучителен курс, финансиран по програма Еразъм +, който ще се проведе в

Иван Узунов: Борбата с дезинформацията става все по-трудна

Иван Узунов: Борбата с дезинформацията става все по-трудна

Проектът “Млади разбивачи на градски митове” обедини усилията на Сдружение “Безопасни детски площадки”, “ВАМО” ЕООД –

XI Национално състезание по първа помощ на Българския младежки Червен кръст

XI Национално състезание по първа помощ на Българския младежки Червен кръст

Над 200 доброволци от цялата страна и 20 екипа с участници на възраст между 15 г. и 19 години ще демонстрират своите умения по