English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси-резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса

 

Препоръки към местни, регионални и национални администрации и институции, във връзка с реализация на дейности по проект Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси-резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса.

ПРЕПОРЪКА (1). Създаване на областни и общински електронни регистри на заинтересованите страни в сферата на политики за цифровизация на продуктите и услугите на културния туризъм и управлението на културното наследство

ПРЕПОРЪКА (2). Общинските администрации да създадат цифров форум за граждански дебат

ПРЕПОРЪКА (3). Създаване на областни и общински електронни регистри на заинтересованите страни в сферата на политики за подкрепа и развитие на художествените занаяти

ПРЕПОРЪКА (4). Създаване от органите на властта на собствени цифрови канали за взаимодействие с гражданите и бизнеса

ПРЕПОРЪКА (5). Електронни техники за участие на гражданите и бизнеса във формирането и реализацията на местните политики

Повече за проекта :

http://borino.org/site_files/UserFiles/files/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%202.pdf
Публикувано от:

СНЦ Био-Б-Еко