English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Децата на фокус в реформата на съдебната система – обучения за съдии, адвокати и медиатори

 
Децата на фокус в реформата на съдебната система – обучения за съдии, адвокати и медиатори

Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), в партньорство с Националната мрежа за децата (НМД), Институт по социални дейности и практики (ИСДП), Фондация „За нашите деца” и Асоциация „Родители”, в рамките на изпълнението на проект „Децата на фокус в реформата на съдебната система“, ще проведе серия от безплатни двудневни обучения за съдии, адвокати и медиатори на следните места:

  • гр. Варна – 04.02-05.02.2020г., 10:00ч.-17:00ч. – адрес: гр. Варна, конферентна зала на х-л „Плаза“, бул. „Владислав Варненчик“ № 57;
  • гр. Поморие – 13.02.2020г., 10:00ч.-17:00ч. – адрес: Районен съд – гр. Поморие, ул. „Цар Калоян“ № 1; гр. Бургас – 14.02.2020г., 10:00ч.-17:00ч. – адрес: гр. Бургас, Съдебна палата, ул. „Александровска“ № 1;
  • гр. Плевен – 27.02-28.02.2020г., 10:00ч.-17:00ч. – адрес: гр. Плевен, Съдебна палата, ул. „Димитър Константинов“ № 25;
  • гр. София – 05.03-06.03.2020г., 10:00ч.-17:00ч. – адрес: гр. София, Софийски районен съд, бул. „Цар Борис III“ № 54.

Обученията ще включват представяне на основните цели и дейности по проекта „Децата на фокус“, както и следните панели:

  • „Какво знаем и какво не знаем за децата и детското развитие“;
  • „Съдебно решаване на родителски спорове. Домашно насилие и родителско отчуждение“;
  • „Анализ на добри практики от чужбина“;
  • „Единна методология за изследване най-добрия интерес на детето“;
  • „Информационни сесии за родители, преминаващи през развод“;
  • „Съдебно препращане към информационни сесии и медиация“.

Темата за начините, по които участието в процедура по медиация на родители, преминаващи през развод, може да гарантира най-добрия интерес на техните деца, е изключително актуална и представлява интерес за съдии, адвокати и медиатори, работещи в сферата на семейното право. Обученията ще включват както запознаване с иновативни практики, наложени успешно в чужбина, така и единна методология за използване на тези практики, разработена от експертите по проекта, адаптирана към спецификите на българската правна система.

За записване – моля, пишете на имейл адрес: deca@pamb.info.


„Децата на фокус в реформата на съдебната система” е проект, насочен към реформирането на структурата и организацията на съдебната система в сферата на семейното правосъдие. Проектът се финансира по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001 – 3.0003 – „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“, със срок за изпълнение 18.02.2019 г-. 18.08.2020 г.Сходни публикации

Представители на пет политически сили са защитниците на децата в новия Парламент

Представители на пет политически сили са защитниците на децата в новия Парламент

32-ма народни представители от 5 политически сили в 47-ото Народно събрание подкрепиха инициативата „Парламентарна група за

Институт за пазарна икономика: изследване „Здравеопазването в областите - ресурси, резултати, ефекти"

Здравеопазването в областите:  ресурси, резултати, ефекти Изследването е част от проекта „Регионални профили: показатели за

Хабитат България предложи препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Сливен

Хабитат България предложи препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Сливен

29.11.2021 г. В продължение на дейностите за подпомагане създаването на адекватни и отговарящи на съвременните изисквания