English   14239 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
COVID-19: БЧК в помощ на хората със слухови увреждания

 
COVID-19: БЧК в помощ на хората със слухови увреждания

В условията на извънредно положение в страната, породено от пандемията COVID-19, Националният учебен център на БЧК – Лозен, изпълнява проект „Помощ, подкрепа и реализация” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, насочен към лица със слухови нарушения и техните семейства. Близо 120 хил. българи имат увреден слух, а 30 хил. общуват чрез жестов език.


За съжаление въвеждането на жестов превод в ефир не е достатъчно за предпазване на общността от фалшиви новини и дезинформация. Хората със слухови увреждания са лишени от възможността да задават въпроси към отговорните институции, да общуват с лекари, медицински специалисти, социални, обществени служби и с органите на МВР.


За да отговори на тази необходимост в условията на карантина и задължителна изолация, екипът на проекта, който включва двама социално-административни консултанти, жестов преводач и юрист, общува с хората с увреден слух почти денонощно. Комуникацията се извършва чрез онлайн платформи, по имейл, видео разговори, съобщения и всички възможни и достъпни електронни форми. Приемат се конкретни въпроси, които достигат до отговорните лица. По този начин се осъществява комуникация с личните лекари, в случай на установена притеснителна симптоматика, със здравните и социалните служби, относно пенсии, помощи, ТЕЛК и др.


Освен включените в проекта бенефициенти, от онлайн платформите се възползват всички нуждаещи се хора със слухови увреждания. Ежедневно се оказва съдействие по над 100 запитвания и молби за подкрепа. Всички правила за поведение и промени в разпоредбите се актуализират своевременно сред общността. Всекидневно се обръща внимание на начините за предпазване и поддържане на висока лична хигиена. Провеждат се конферентни разговори и продължават да се търсят форми и начини за осигуряване на трудова заетост на безработните представители на хората със слухови увреждания.


За контакти: podkrepa.ppr@abv.bg#нпонапървалиния
Източник: Български червен кръст , 26 март 2020 г.

Сходни публикации

Представяне на проект SenGuide и възможностите за включване.

Представяне на проект SenGuide и възможностите за включване.

Фондация Лале ви кани на виртуална среща на 16 ноември, вторник, от 14,00 до 15,30ч. за представяне на партньорски проект

Властта на гражданите - Епизод 51. Грижата за възрастните хора в България

Властта на гражданите - Епизод 51. Грижата за възрастните хора в България

Предаването „Властта на гражданите… или какво можем заедно“ се реализира в рамките на проекта „Каузи с глас и лице“, финансиран

Интегрирани здравно-социални грижи за възрастни, хора с хронични заболявания и с трайни увреждания

Интегрирани здравно-социални грижи за възрастни, хора с хронични заболявания и с трайни увреждания

БЧК открива три нови центъра в Северозападна България   Българският Червен кръст открива три нови Центъра „Домашни грижи“