English   14291 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
COVID-19: БЧК в помощ на хората със слухови увреждания

 
COVID-19: БЧК в помощ на хората със слухови увреждания

В условията на извънредно положение в страната, породено от пандемията COVID-19, Националният учебен център на БЧК – Лозен, изпълнява проект „Помощ, подкрепа и реализация” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, насочен към лица със слухови нарушения и техните семейства. Близо 120 хил. българи имат увреден слух, а 30 хил. общуват чрез жестов език.


За съжаление въвеждането на жестов превод в ефир не е достатъчно за предпазване на общността от фалшиви новини и дезинформация. Хората със слухови увреждания са лишени от възможността да задават въпроси към отговорните институции, да общуват с лекари, медицински специалисти, социални, обществени служби и с органите на МВР.


За да отговори на тази необходимост в условията на карантина и задължителна изолация, екипът на проекта, който включва двама социално-административни консултанти, жестов преводач и юрист, общува с хората с увреден слух почти денонощно. Комуникацията се извършва чрез онлайн платформи, по имейл, видео разговори, съобщения и всички възможни и достъпни електронни форми. Приемат се конкретни въпроси, които достигат до отговорните лица. По този начин се осъществява комуникация с личните лекари, в случай на установена притеснителна симптоматика, със здравните и социалните служби, относно пенсии, помощи, ТЕЛК и др.


Освен включените в проекта бенефициенти, от онлайн платформите се възползват всички нуждаещи се хора със слухови увреждания. Ежедневно се оказва съдействие по над 100 запитвания и молби за подкрепа. Всички правила за поведение и промени в разпоредбите се актуализират своевременно сред общността. Всекидневно се обръща внимание на начините за предпазване и поддържане на висока лична хигиена. Провеждат се конферентни разговори и продължават да се търсят форми и начини за осигуряване на трудова заетост на безработните представители на хората със слухови увреждания.


За контакти: podkrepa.ppr@abv.bg#нпонапървалиния
Източник: Български червен кръст , 26 март 2020 г.

Сходни публикации

Възможност за сертифицирано неформално обучение по проблемите на деменцията

Възможност за сертифицирано неформално обучение по проблемите на деменцията

Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ представя на българската публика Масовия отворен онлайн курс (M.O.O.К. ) „Бъдете

Културни разходки по следите на световното историческо наследство за хората с деменция и болестта на Алцхаймер

Културни разходки по следите на световното историческо наследство за хората с деменция и болестта на Алцхаймер

За втора година Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ бе подкрепена от Фонд „Нашите родители" на Фондация „BCause" в

Представяне на проект SenGuide и възможностите за включване.

Представяне на проект SenGuide и възможностите за включване.

Фондация Лале ви кани на виртуална среща на 16 ноември, вторник, от 14,00 до 15,30ч. за представяне на партньорски проект