English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
COVID-19: БЧК в помощ на хората със слухови увреждания

 
COVID-19: БЧК в помощ на хората със слухови увреждания

В условията на извънредно положение в страната, породено от пандемията COVID-19, Националният учебен център на БЧК – Лозен, изпълнява проект „Помощ, подкрепа и реализация” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, насочен към лица със слухови нарушения и техните семейства. Близо 120 хил. българи имат увреден слух, а 30 хил. общуват чрез жестов език.


За съжаление въвеждането на жестов превод в ефир не е достатъчно за предпазване на общността от фалшиви новини и дезинформация. Хората със слухови увреждания са лишени от възможността да задават въпроси към отговорните институции, да общуват с лекари, медицински специалисти, социални, обществени служби и с органите на МВР.


За да отговори на тази необходимост в условията на карантина и задължителна изолация, екипът на проекта, който включва двама социално-административни консултанти, жестов преводач и юрист, общува с хората с увреден слух почти денонощно. Комуникацията се извършва чрез онлайн платформи, по имейл, видео разговори, съобщения и всички възможни и достъпни електронни форми. Приемат се конкретни въпроси, които достигат до отговорните лица. По този начин се осъществява комуникация с личните лекари, в случай на установена притеснителна симптоматика, със здравните и социалните служби, относно пенсии, помощи, ТЕЛК и др.


Освен включените в проекта бенефициенти, от онлайн платформите се възползват всички нуждаещи се хора със слухови увреждания. Ежедневно се оказва съдействие по над 100 запитвания и молби за подкрепа. Всички правила за поведение и промени в разпоредбите се актуализират своевременно сред общността. Всекидневно се обръща внимание на начините за предпазване и поддържане на висока лична хигиена. Провеждат се конферентни разговори и продължават да се търсят форми и начини за осигуряване на трудова заетост на безработните представители на хората със слухови увреждания.


За контакти: podkrepa.ppr@abv.bg#нпонапървалиния
Източник: Български червен кръст , 26 март 2020 г.

Сходни публикации

По проект възрастните хора и хората с увреждания в Кула се обучават за европейските ценности и формите на активен живот

По проект възрастните хора и хората с увреждания в Кула се обучават за европейските ценности и формите на активен живот

Спортният клуб „Кула - спорт за всички“ съвместно с Дружеството на инвалидите и представители от пенсионерския клуб изпълняват

Младите хора и приноса им в осигуряване на грижи за българските пенсионери

Младите хора и приноса им в осигуряване на грижи за българските пенсионери

„Каритас София“ организира дискусия със студенти на тема „Предизвикателства пред младите хора за активен принос в осигуряването

Нужни са ясни стандарти за качество на услугите за възрастни хора

Нужни са ясни стандарти за качество на услугите за възрастни хора

Професионалисти от сектора на дългосрочните грижи за възрастни хора се включиха в организираната от „Каритас София“ на 23