Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
09Стартират онлайн информационни сесии за родители в конфликт и съдебен спор за родителски права

Стартират онлайн информационни сесии за родители в конфликт и съдебен спор за родителски права

Стартират онлайн информационни сесии за родители в конфликт и съдебен спор за родителски права


В условията на извънредно положение преди седмица започнаха онлайн сесии за родители в конфликт. Те са част от проект „Децата на фокус”, реализиран от  Професионална  асоциация на  медиаторите в България  /ПАМБ/, в партньорство с фондация „За Нашите Деца”, Национална  мрежа  за деца /НМД/,  Институт за   социални дейности  и практики /ИСДП/, Асоциация „Родители“. За целта на информационните сесии и съдебната медиация като начин за щадящо децата решаване на семейни конфликти разговаряме с  Петя Яначкова, семеен консултант, старши  експерт в Център за обществена подкрепа „Света София”.

 

Госпожо Яначкова, каква е целта на информационните сесии за родители в конфликт, които стартираха в онлайн среда?

Информационните сесии  са насочени към родители, намиращи се в конфликт и страни по съдебни дела, в които обект на спор е собственото им дете. Те имат  за цел повишат разбирането на родителите в конфликт относно негативните влияния, които съдебното производство и употребата на детето като средство в конфликта, оказват върху детската психика, както и да ги да насочат и подготвят за първата медиационна  среща. Всяка от сесиите е с продължителност 3 часа и включва обучителни материали относно негативните влияния, които съдебното производство и  употребата на детето като средство в конфликта оказват върху детската психика. В тях родителите ще могат да научат повече за начина, по който конфликтът се отразява на тяхното дете, да усвоят допълнителни техники за преодоляване на различията и оказване на споделена грижа, отговаряща в най-висша степен на интереса на детето.

 

Какво представлява медиацията и каква е ролята на съдебния медиатор при решаването на семейните конфликти?

Съдебната медиация е извънсъдебно разрешаване на спорове, което предполага бърза, цивилизована, щадяща и  двете спорещи страни стъпка, към която се пристъпва при съгласие от двете страни. Тя е възможна и удовлетворителна алтернатива при разумни очаквания и съгласие за договаряне и от двете страни. Прилага се  независимо дали се води съдебно производство.

Към съдебна медиация се пристъпва само, ако и двете страни са съгласни да влязат  в нея. Целта е с разумни отстъпки и компромиси да се договорят приемливи за двете страни цели, така че да няма ощетени. Договарянето между страните се случва при спазване на изискванията за поверителност и на етичните граници в присъствието на опитен посредник сертифициран, легитимен/ - медиатор, който компетентно балансира между нормативните възможности, свързани с проблема, и блокажите в комуникацията, които могат да възникнат. Спорещите страни сами вземат решение. Медиаторът не налага своите виждания, не взема страна в спора, той помага да се комуникират възможностите за споразумяване. Целта е доброволното му уреждане, и ако това се окаже невъзможно, спорът се отнася за  разглеждане в съд и съдия взема решенията вместо  страните.

Медиаторът в съдебна медиация е посредник между страните, така както и други специалисти от помагащите професии, но ролята му  е специфична. Той повлиява договарянето в ситуация на раздяла, т. е.  не работи с отношенията, а се интересува какво може да се постигне в спора като компромисно  решение, запазвайки неутралност. Фокусира се върху практическите договорености, както и върху  комуникацията между страните, помага им да планират при раздяла.   

 

Какви са предимствата на съдебната медиация пред съдебното решаване на спорове?

Медиацията е извънсъдебно разрешаване на спорове, което предполага дискретност и бързина, щадящи емоционално и двете спорещи страни. Възможно е спорът да се реши в рамките на един ден, докато съдебните производства продължават с години. Предимството на медиацията е, че могат да се постигнат много повече компромисни, взаимно изгодни и за двете страни варианти, което съдия не би допуснал.

Например: Когато в спор между разделени родители с високи финансови възможности в  интерес на детето се  повдигне темата за месечната му издръжка, в процедура по медиация може да се постигне висока сума, каквато  съдия в съдебно заседание не  би допуснал. В медиация, при съгласие между страните,  всичко етично приемливо може да се договори, и това е напълно законно.

Достатъчно информирани ли са родителите за съществуването на алтернатива в решаването на семейни конфликти?

Само до преди 2 години основното ни наблюдение беше, че съветник на родителя е единствено адвокатът, чиято позиция в ситуация на конфликт по подразбиране не е неутрална. Все повече хората търсят второ и трето мнение за оценяване на техния конкретен семеен проблем. Компетентността на родителите, дори в трудни теми като семейните конфликти и раздялата, се  повишава, но те все още не са достатъчно информирани за алтернативните възможности, които са в интерес на детето. Именно затова планирахме и вече започнахме провеждането на информационни сесии за родители в онлайн режим.

Какво ще научат родителите в рамките на тези информационни сесии?

Информационните сесии  са насочени към родители, намиращи се в конфликт и страни по съдебни дела, в които обект на спор е собственото им дете. Те имат  за цел да насочат и подготвят родителите за първата медиационна  среща. Всяка от сесиите е с продължителност 3 часа и включва обучителни материали относно негативните влияния, които съдебното производство и  употребата на детето като средство в конфликта оказват върху детската психика. В тях родителите ще могат да научат повече за начина, по който конфликтът се отразява на тяхното дете, да усвоят допълнителни техники за преодоляване на различията и оказване на споделена грижа, отговаряща в най-висша степен на интереса на детето.

Как ще се провеждат информационните сесии за родители, в новосъздадената обстановка на извънредно положение?

Информационните сесии за родители, намиращи се в конфликт, ще се провеждат по график в онлайн среда. Сесиите са напълно безплатни и ще бъдат водени от експерти – медиатори всеки вторник от 16 ч. и всеки четвъртък – от 18 ч. За участие е необходимо единствено предварително записване на мейл: deca@pamb.info . Инструкции за онлайн обучението ще бъдат давани допълнително по мейл.

Покана за включване в информационни  сесии


Проект „Децата на фокус в реформата за съдебната система“, се изпълнява в национален мащаб от началото на 2019 г. Целта е с прилагане на експертиза от различни области да се разработи и приложи нов модел за решаване на спорове за родителски права при родителска раздяла и родителски конфликти, който да гарантира в максимална степен най-добрият интерес на детето – най-уязвимо в ситуация на родителски конфликт, при минимална намеса от страна на съдебните органи.

До момента с общи усилия е създадена и предоставена онлайн за публично ползване „Единна методология за обследване най-добрият интерес на детето“,  в която са отразени добрите чужди практики, направен е анализ на сложността на проблема в психологически, отношенчески и юридически  аспект. Методологията може да бъде от полза, както за специалистите /юристи, адвокати, медиатори, съдии, специалисти от помагащите професии/, така и за родители в ситуация на  конфликт, за постигане на повече разбиране по отношение преживяванията на детето когато  родителите си обръщат гръб. Обучение и въвеждане в методологията вече преминаха съдии и медиатори от цялата страна. Сега започват планираните информационни сесии за родители в конфликт.
 

Публикувано от:

За Нашите Деца

 

 

Сходни публикации

05.08.2020
DEVIN Изворна поема грижата за хидратацията на фондация „За Нашите Деца“ всеки ден DEVIN Изворна поема грижата за хидратацията на фондация „За Нашите Деца“ всеки ден

В разгара на лятото с радост обявяваме началото на едно ново ценно партньорството – подкрепата ...

04.08.2020
Нова зала за децата в Пловдив, с които работим Нова зала за децата в Пловдив, с които работим

От днес в нова, по-просторна зала ще посрещат децата, които подкрепяме, колегите от Центъра за ...

03.08.2020
Информационен електронен бюлетин №8 на фондация ”Общество на децата” Информационен електронен бюлетин №8 на фондация "Общество на децата"

Информационен електронен бюлетин №8: https://sway.office.com/XNn7f6FlAGlfmjrh?ref=Link