English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стартират онлайн информационни сесии за родители в конфликт и съдебен спор за родителски права

 
Стартират онлайн информационни сесии за родители в конфликт и съдебен спор за родителски права

Стартират онлайн информационни сесии за родители в конфликт и съдебен спор за родителски права


В условията на извънредно положение преди седмица започнаха онлайн сесии за родители в конфликт. Те са част от проект „Децата на фокус”, реализиран от  Професионална  асоциация на  медиаторите в България  /ПАМБ/, в партньорство с фондация „За Нашите Деца”, Национална  мрежа  за деца /НМД/,  Институт за   социални дейности  и практики /ИСДП/, Асоциация „Родители“. За целта на информационните сесии и съдебната медиация като начин за щадящо децата решаване на семейни конфликти разговаряме с  Петя Яначкова, семеен консултант, старши  експерт в Център за обществена подкрепа „Света София”.

 

Госпожо Яначкова, каква е целта на информационните сесии за родители в конфликт, които стартираха в онлайн среда?

Информационните сесии  са насочени към родители, намиращи се в конфликт и страни по съдебни дела, в които обект на спор е собственото им дете. Те имат  за цел повишат разбирането на родителите в конфликт относно негативните влияния, които съдебното производство и употребата на детето като средство в конфликта, оказват върху детската психика, както и да ги да насочат и подготвят за първата медиационна  среща. Всяка от сесиите е с продължителност 3 часа и включва обучителни материали относно негативните влияния, които съдебното производство и  употребата на детето като средство в конфликта оказват върху детската психика. В тях родителите ще могат да научат повече за начина, по който конфликтът се отразява на тяхното дете, да усвоят допълнителни техники за преодоляване на различията и оказване на споделена грижа, отговаряща в най-висша степен на интереса на детето.

 

Какво представлява медиацията и каква е ролята на съдебния медиатор при решаването на семейните конфликти?

Съдебната медиация е извънсъдебно разрешаване на спорове, което предполага бърза, цивилизована, щадяща и  двете спорещи страни стъпка, към която се пристъпва при съгласие от двете страни. Тя е възможна и удовлетворителна алтернатива при разумни очаквания и съгласие за договаряне и от двете страни. Прилага се  независимо дали се води съдебно производство.

Към съдебна медиация се пристъпва само, ако и двете страни са съгласни да влязат  в нея. Целта е с разумни отстъпки и компромиси да се договорят приемливи за двете страни цели, така че да няма ощетени. Договарянето между страните се случва при спазване на изискванията за поверителност и на етичните граници в присъствието на опитен посредник сертифициран, легитимен/ - медиатор, който компетентно балансира между нормативните възможности, свързани с проблема, и блокажите в комуникацията, които могат да възникнат. Спорещите страни сами вземат решение. Медиаторът не налага своите виждания, не взема страна в спора, той помага да се комуникират възможностите за споразумяване. Целта е доброволното му уреждане, и ако това се окаже невъзможно, спорът се отнася за  разглеждане в съд и съдия взема решенията вместо  страните.

Медиаторът в съдебна медиация е посредник между страните, така както и други специалисти от помагащите професии, но ролята му  е специфична. Той повлиява договарянето в ситуация на раздяла, т. е.  не работи с отношенията, а се интересува какво може да се постигне в спора като компромисно  решение, запазвайки неутралност. Фокусира се върху практическите договорености, както и върху  комуникацията между страните, помага им да планират при раздяла.   

 

Какви са предимствата на съдебната медиация пред съдебното решаване на спорове?

Медиацията е извънсъдебно разрешаване на спорове, което предполага дискретност и бързина, щадящи емоционално и двете спорещи страни. Възможно е спорът да се реши в рамките на един ден, докато съдебните производства продължават с години. Предимството на медиацията е, че могат да се постигнат много повече компромисни, взаимно изгодни и за двете страни варианти, което съдия не би допуснал.

Например: Когато в спор между разделени родители с високи финансови възможности в  интерес на детето се  повдигне темата за месечната му издръжка, в процедура по медиация може да се постигне висока сума, каквато  съдия в съдебно заседание не  би допуснал. В медиация, при съгласие между страните,  всичко етично приемливо може да се договори, и това е напълно законно.

Достатъчно информирани ли са родителите за съществуването на алтернатива в решаването на семейни конфликти?

Само до преди 2 години основното ни наблюдение беше, че съветник на родителя е единствено адвокатът, чиято позиция в ситуация на конфликт по подразбиране не е неутрална. Все повече хората търсят второ и трето мнение за оценяване на техния конкретен семеен проблем. Компетентността на родителите, дори в трудни теми като семейните конфликти и раздялата, се  повишава, но те все още не са достатъчно информирани за алтернативните възможности, които са в интерес на детето. Именно затова планирахме и вече започнахме провеждането на информационни сесии за родители в онлайн режим.

Какво ще научат родителите в рамките на тези информационни сесии?

Информационните сесии  са насочени към родители, намиращи се в конфликт и страни по съдебни дела, в които обект на спор е собственото им дете. Те имат  за цел да насочат и подготвят родителите за първата медиационна  среща. Всяка от сесиите е с продължителност 3 часа и включва обучителни материали относно негативните влияния, които съдебното производство и  употребата на детето като средство в конфликта оказват върху детската психика. В тях родителите ще могат да научат повече за начина, по който конфликтът се отразява на тяхното дете, да усвоят допълнителни техники за преодоляване на различията и оказване на споделена грижа, отговаряща в най-висша степен на интереса на детето.

Как ще се провеждат информационните сесии за родители, в новосъздадената обстановка на извънредно положение?

Информационните сесии за родители, намиращи се в конфликт, ще се провеждат по график в онлайн среда. Сесиите са напълно безплатни и ще бъдат водени от експерти – медиатори всеки вторник от 16 ч. и всеки четвъртък – от 18 ч. За участие е необходимо единствено предварително записване на мейл:deca@pamb.info . Инструкции за онлайн обучението ще бъдат давани допълнително по мейл.

Покана за включване в информационни  сесии


Проект „Децата на фокус в реформата за съдебната система“, се изпълнява в национален мащаб от началото на 2019 г. Целта е с прилагане на експертиза от различни области да се разработи и приложи нов модел за решаване на спорове за родителски права при родителска раздяла и родителски конфликти, който да гарантира в максимална степен най-добрият интерес на детето – най-уязвимо в ситуация на родителски конфликт, при минимална намеса от страна на съдебните органи.

До момента с общи усилия е създадена и предоставена онлайн за публично ползване „Единна методология за обследване най-добрият интерес на детето“,  в която са отразени добрите чужди практики, направен е анализ на сложността на проблема в психологически, отношенчески и юридически  аспект. Методологията може да бъде от полза, както за специалистите /юристи, адвокати, медиатори, съдии, специалисти от помагащите професии/, така и за родители в ситуация на  конфликт, за постигане на повече разбиране по отношение преживяванията на детето когато  родителите си обръщат гръб. Обучение и въвеждане в методологията вече преминаха съдии и медиатори от цялата страна. Сега започват планираните информационни сесии за родители в конфликт.
Публикувано от:

За Нашите Деца

Сходни публикации

На специалните потребности и скритите суперсили на децата е посветена книжката „Алис отива на лекар”

На специалните потребности и скритите суперсили на децата е посветена книжката „Алис отива на лекар"

Книжката „Алис отива на лекар“ представя специалните потребности и скритите суперсили на децата. Това разказват издателите от

Фондация „За Нашите Деца“: Покана до медии

Фондация „За Нашите Деца“: Покана до медии

Уважаеми представители на медиите,Екипът на фондация „За Нашите Деца“ и адвокат Виктор Гугушев, член на Настоятелството на

На 16 юни 2024 г. в Разград стотици потребители и служители от социални услуги ще се изявят по време на фестивал „Пътеводител

На 16 юни 2024 г. в Разград стотици потребители и служители от социални услуги ще се изявят по време на фестивал „Пътеводител на доброто"

Служители и потребители на 40 социални услуги от страната ще представят ефективни социални модели в първото издание на