English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампания „Народен будител“

 
Кампания „Народен будител“

Как да запалим интереса на децата за миналото, за делото на предците, за градивото, което са ни оставили. Как да покълне отечестволюбието у младите?

В Основно училище „Христо Ботев“ в с. Търнава, общ.Бяла Слатинанамерихме своя начин да учим историята и да помним крепителите на духа, осветили с делата си нашия път като нация.

През 2019 г. учители и ученици, подкрепени от Училищното настоятелство, започнаха да създават училищна КНИГА НА БУДИТЕЛИТЕ.

Всички класове,  от първи до седми, участваха в направата на книгата. Седем народни будители влязоха в първото издание през изминалата учебна година. Всеки клас изтегли чрез жребий за кой възрожденец трябва да събере информация, да я подреди и съчетае в ръкописно изработени страници. Всички класове се справиха, независимо от възрастта на учениците. Отговорно и с ентусиазъм те проучваха повече от месец, рисуваха, украсяваха. Събраните страници бяха ламинирани и подредени в специален класьор. Исторически сведения за отец Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, д-р Петър Берон, Добри Чинтулов, Васил Априлов, Петко Рачов Славейков, Захари Стоянов вече се пазят в книгата.

Тази година инициативата продължава с други имена на заслужили българи. Чрез жребий всеки от класовете изтегли името на следващия будител, за когото трябва да събира сведения и да го описва.  Отново седем народни будители ще бъдат проучени и представени, по един за всеки клас. Това са Св. Св. Кирил и Методий, Климент Охридски, Георги Сава Раковски, Любен Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов. През следващите няколко седмици учениците ще се запознаят с делата на нашите герои на перото и революцията и ще изработят страниците, с които ще се допълни книгата.  

 

Децата ще вложат старание и умение да изпишат красиво и да запомнят важни имена и значими събития от нашата история.Книгата ще бъде готова за 1 ноември, Денят на народните будители. А нашите деца ще научат чрез правене за миналото и ще осмислят значимостта на празничните дати в българския календар, които понякога са измествани от привнесена чужда традиция.

Училищното настоятелство по традиция подкрепя всички родолюбиви инициативи на нашето училище. Традициите за коледуване и лазаруване, походът Козлодуй – Околчица се възродиха през годините и настоятелите подпомагат с идеи, организационна помощ, с участие.

Училищното настоятелство в с. Търнава е наследник на възрожденските традиции. Тук работят хора със сърцата си, знаещи, че общественополезната работа е начин да правим света около нас по-смислен и да възпитаваме децата чрез добри думи и дела.  През годините, още преди официалната му регистрация през 2004 г., то е било един от стожерите на училищното дело в селото. Днес в него участват 17 човека, много от тях бивши учители и родители, общественици. Самите те – съвременни народни будители с безкористната си подкрепа за училището.

Настоятелството е член на Националната мрежа за децата от 2006 година, а неговият председател, г-жа Цветелина Късльовска, през септември 2020 г бе избрана за член на Управителния съвет на Мрежата – признание за работата на училището, за постиженията ни в грижата за децата, за смислената работа на нашето настоятелство.
Снимки: УН към ОУ "Христо Ботев", село Търнава
#регионалникореспонденти
Автор: Петя Генова, кореспондент на НПО Портала за Северозападен регион

Сходни публикации

Близо 300 учители от 13 образователни институции повишиха мотивацията и уменията си за работа в мултикултурна среда

Близо 300 учители от 13 образователни институции повишиха мотивацията и уменията си за работа в мултикултурна среда

Близо 300 учители от 13 образователни институции от областите Русе, Търговище и Силистра, бяха част от мащабен проект,

Справедливият енергиен преход - предизвикателства и нагласи през призмата на младите

Справедливият енергиен преход - предизвикателства и нагласи през призмата на младите

Възприятия и нагласи по темата за справедлив енергиен преход. Препоръки за политики спрямо доклад, изготвен от WWF Adria

Включи се в Международното състезание по гражданска журналистика - част от проекта JOUR-YOU

Включи се в Международното състезание по гражданска журналистика - част от проекта JOUR-YOU

Фондация за предприемачество, култура и образование (ФПКО) има удоволствието да покани всички младежи с интереси в областта на