Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22Конкурс за есе "Разобличаването в България - доносничество или възможност за справяне с корупцията"

Конкурс за есе "Разобличаването в България - доносничество или възможност за справяне с корупцията"

Фондация Български институт за правни инициативи съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема:

 

Разобличаването (whistleblowing) в България - доносничество или възможност за справяне с корупцията

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 

Изисквания към кандидатите:

 • В конкурса могат да участват студенти от специалност „Право" на всички български висши училища, без значение на формата на обучение;
 • Есетата трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание;
 • Кандидатите трябва да представят автобиография и удостоверение (или друг официален документ) от обучаващата институция, съдържащ информация за специалността, формата и курса на обучение.  

Изисквания към есето:

 • Есетата трябва да са написани на български език, в обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5;
 • На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, адрес, имейл адрес и телефон за връзка;
 • Есето трябва да отговаря на академичните стандарти за писане на подобен вид , да има ясна структура, теза и аргументи;
 • Есетата трябва да проблематизират правните и етичните аспекти на разобличаването и сигнализирането за корупционно поведение и практики на работното място и в службата (whistleblowing); защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения; да демонстрират познаване на правната уредба[1] и да са насочени към предлагане на иновативни решения за преодоляване на системите дефицити по посочената тематика в България.
 • Демонстрирането на познания в други хуманитарни области (като например, но не само: философия, социология, политология и др.) ще бъде оценено високо;
НАГРАДЕН ФОНД 

Авторитетно жури ще оцени и класира финалистите. Съставът на журито ще бъде обявен след приключване на крайния срок за кандидатстване.

 

На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди:

 • Първа награда – 500 лв.
 • Втора награда – 400 лв.
 • Трета награда – 200 лв.

Освен паричната награда, на победителите ще бъде дадена и правна литература.

 

КРАЕН СРОК


Есетата трябва да бъдат изпратени до 30 ноември 2020 г. (понеделник), 17:00 ч., по електронен път до Фондация „Български институт за правни инициативи“– София на адрес – оffice@bili-bg.org

 

Препоръчително е заглавното поле на придружаващия имейл да съдържа текст “konkurs za ese“.


[1] Вж. напр. Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза
Източник: Фондация „Български институт за правни инициативи“– София, 02 ноември 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

17.06.2021
Започват обществените консултации за Национална стратегия за младежта 2021-2030 Започват обществените консултации за Национална стратегия за младежта 2021-2030

Проектът на Национална стратегия за младежта (2021-2030) е изготвен и публикуван. Стратегията има за цел ...

17.06.2021
Представители на политическите сили се обединиха около идеята, че децата трябва да са приоритет в обществения дневен ред Представители на политическите сили се обединиха около идеята, че децата трябва да са приоритет в обществения дневен ред

Представители на три политически сили и експерти взеха участие в политическия и експертен дебат „Всяко ...

17.06.2021
Повечето от жителите на квартали с концентрация на бедност в община Търговище полагат усилия за подобряване на жилищните си условия Повечето от жителите на квартали с концентрация на бедност в община Търговище полагат усилия за подобряване на жилищните си условия

На 15.06.2021 г., Хабитат България организира кръгла маса с участието на представители на Община ...