English   14223 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сдружение „Съучастие" споделя монографията „Мобилен подход за социално-педагогическа работа със семейства в риск"

 
Сдружение „Съучастие” споделя монографията „Мобилен подход за социално-педагогическа работа със семейства в риск”
В продължение на много години авторът на монографията, заедно със своите колеги от Сдружение „Съучастие“, Варна разработва и изследва модели за социално-педагогическа работа, основани на мобилен подход. Целта е да се намалят случаите на изоставяне на деца и настаняването им в институции, да се ограничи насилието и недостатъчната грижа за тях. В съдържанието на книгата намират място резултати от количествени и качествени изследвания, примери от практиката, свидетелства и анализи, чрез които се разкриват движещите механизми за промяна на семействата по пътя към подобряване на благосъстоянието на децата.

Желаещите да закупят книгата на хартиен носител могат да ни пишат на: office@sauchastie.org

„Мобилен подход за социално-педагогическа работа със семейства в риск" (PDF)

Източник: Сдружение „Съучастие“, Варна , 12 ноември 2020 г.

Сходни публикации

Стотици русенци се насладиха на фестивала ”Децата на Русе пеят и танцуват”

Стотици русенци се насладиха на фестивала "Децата на Русе пеят и танцуват"

На открита сцена в централната градска част на Русе на 19 май 2022 г. се проведе  фестивалът "Децата на Русе пеят и танцуват".

Регионален форум „Ранно учене и развитие“

Регионален форум „Ранно учене и развитие“

На 17 май от 10.00 часа в Хотел „ИНТЕКООП“ - Пловдив, ще се проведе регионален форум в рамките на национална застъпническа

На национална кръгла маса ще се представи необходимостта от социална услуга за развитие на родителския капацитет и на уменията з

На национална кръгла маса ще се представи необходимостта от социална услуга за развитие на родителския капацитет и на уменията за полагане на отзивчиви грижи в семейна среда

На 10 май 2022 г. от 09:30 часа в хотел „РАМАДА“ гр. София ще се проведе национална кръгла маса на тема „Отзивчивите грижи за