English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект "Фабрика за постижения"

 
Проект ”Фабрика за постижения”
На 04 януари 2021г. СНЦ „Свят без граници“ получи финансиране за реализацията на проект „Фабрика за постижения“ от семейна фондация „Лъчезар Цоцорков“. Той ще се реализира в рамките на една година и е на стойност 28 947 лв. (двайсет и осем хиляди деветстотин четиридесет и седем лева). Целева група по проекта са 75 деца и 50 родители. Парадигмата е насочена към интелектуална мобилизация на отделния човек, акцентирайки на ресурса и капацитета, който има всеки. Основна цел е създаването на подходяща среда за личностно, социално развитие и образователно включване. В края му е заложено разработването на цялостна педагогическа система от доказано работещи методики за изграждане и развитие на социални и емоционални умения при деца на възраст между 7 и 10 години (1-4 клас).

За целите на проекта се използват различни модели на социална интелигентност, които да подобрят педагогическите решения в мултикултурна среда. Дейностите са обособени в четири компонента:
-  компонент 1: Обучения на учители, директори,
- компонент 2: Академия СЕО (Социално Емоционално Образование) в две направления: пряка работа с деца и ученици и обучения на родители,
- компонент 3: Коучинг, валидизиране и пробиране и
- компонент 4: Административни дейности.

През месец март проектът вече стартира реализацията си на територията на две училища- ОУ „Георги Райчев“- гр. Стара Загора с директор г-н Николай Широв и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Смилян с директор г-жа Лиляна Балийска.

„Проектът „Фабрика за постижения“ е финансиран от семейна фондация „Лъчезар Цоцорков“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение с нестопанска цел „Свят без граници“ и не отразяват непременно вижданията на семейна фондация „Лъчезар Цоцорков“ или нейните партньори”.


Публикувано от:

Свят без граници

Сходни публикации

„Ще продължим да се борим в името на детето“ - историята на едно семейство, подкрепено по програма „ИРИС”

„Ще продължим да се борим в името на детето“ - историята на едно семейство, подкрепено по програма „ИРИС"

Днес ви разказваме историята на едно обикновено българско семейство, което успява да пребори трудностите, в името на своето дете

Финансови проблеми и напрежение в семейството – как сдружение „Джендър Алтернативи“ успява да помогне на Иванка и съпругът ѝ да

Финансови проблеми и напрежение в семейството – как сдружение „Джендър Алтернативи“ успява да помогне на Иванка и съпругът ѝ да се справят с кризата?

Сдружение „Джендър алтернативи“ е една от десетките организации, които през последната година и половина положиха неимоверни

Кандидатствайте в конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА 2021

Кандидатствайте в конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА 2021

За осма поредна година фондация Reach for Change България и Нова Броудкастинг Груп търсят човека с предприемачески дух и силна