English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Търсят се приемни семейства за ученици от САЩ за учебната 2021-2022 година

 
Търсят се приемни семейства за ученици от САЩ за учебната 2021-2022 година
Американски съвет за международно образование - България търси приемни семейства за ученици от САЩ, които ще прекарат учебната 2021/2022 г в България, като участници в програма за културен обмен. Приемните семейства трябва да живеят на територията на град София.  За пета година България посреща гимназисти от Съединените щати в рамките на програма YES Abroad на Държавния департамент на САЩ. Програмата е насочена към културен и образователен обмен с цел сближаване на народите на двете държави. Участващите американски ученици ще прекарат следващата учебна година извън родината си, живеейки в българско приемно семейство и посещавайки българско училище.

Как да станете приемно семейство и какво се очаква от вас?

Свържете се с нас за да ви изпратим документи за апликация и да ви разкажем повече. Апликации ще се приемат до 30 юли, 2021:
- bg@americancouncils.org
- 0877333013

Грижата на приемното семейство е дългосрочен ангажимент в период от 10 месеца (края на септември 2021 – юни 2022). От приемните майка и/или баща се очаква да предоставят храна, подходящи условия за живот, включващи настаняване в самостоятелна или споделена с друго дете в семейството стая, както и да оказват подкрепа на ученика в различни ситуации. Присъствието на чуждестранния ученик в дома не би трябвало да променя ежедневния ред на дейности, напротив той/тя следва да се третира не като гост, а като част от семейството. По този начин се насърчава възприемането на българската култура и бит чрез ежедневни и на прът поглед обикновени занимания.

Участниците в програмата преминават през интензивен курс по български език още в първите седмици на престоя си в страната ни. Все пак за по-успешна комуникация е добре поне един от членовете на приемното семейство да има основни познания по английски език. Възрастта на участниците е между 17 и 19 години, а престоят им се координира и администрира от екипа на Американски съвет за международно образование – клон България. Приемното семейство подписва договор и е в тясна комуникация с организацията през цялото време на престоя на ученика. Американски съвет от своя страна осигурява необходимата морална и материална подкрепа на семейството в случай на нужда.

Животът в приемно семейство е от ключово значение за успеха на програмата. От семейството се очаква да осигури на ученика необходимата подкрепа както при социализацията в новата среда и разбирането на българската култура, така и в ежедневието и в учебните дейности.  Приемането на международен ученик в дома крие много възможности и за самото приемно семейство. По този начин неговите членове ще могат от първа ръка да се запознаят с американската култура, преодолявайки стереотипите и „грешките в превода". Опитът доказва, че подобно съжителство е много ценно за децата в семейството, като разширява хоризонтите и границите им на толерантност, а в по-практично отношение подобрява владеенето на английски език. Не на последно място подобни взаимоотношения между ученика и приемащото го семейство обикновено остават топли за цял живот.

За повече информация се свържете с Американски съвет за международно образование – клон България на bg@americancouncils.org или се обадете за повече информация на 0877333013.

Сходни публикации

Международен тренинг „Пътят към щастието” от 23 октомври до 3 ноември 2021 г. в Агридженто, Италия

Международен тренинг „Пътят към щастието" от 23 октомври до 3 ноември 2021 г. в Агридженто, Италия

„Пътят към щастието"  е  8 - дневен младежки обмен, финансиран по програма Еразъм +, който ще се проведе от 25 октомври до 3

Отключи потенциала на твоето училище с Наградата

Отключи потенциала на твоето училище с Наградата

Над 60 организации стартират всяка учебна година с подкрепата на Наградата, присъединете се към мрежата! До 30.09.2021 всяко

Единадесети международен есенен научно-образователен форум „Оптимизация на образователната среда“ София, 12-13 ноември 2021

Единадесети международен есенен научно-образователен форум „Оптимизация на образователната среда“ София, 12-13 ноември 2021 година

Департаментът за   информация   и   усъвършенстване   на   учители   при Софийскиуниверситет „Св. Климент Охридски“ кани