English   14288 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Търсят се приемни семейства за ученици от САЩ за учебната 2021-2022 година

 
Търсят се приемни семейства за ученици от САЩ за учебната 2021-2022 година

Американски съвет за международно образование - България търси приемни семейства за ученици от САЩ, които ще прекарат учебната 2021/2022 г в България, като участници в програма за културен обмен. Приемните семейства трябва да живеят на територията на град София.  За пета година България посреща гимназисти от Съединените щати в рамките на програма YES Abroad на Държавния департамент на САЩ. Програмата е насочена към културен и образователен обмен с цел сближаване на народите на двете държави. Участващите американски ученици ще прекарат следващата учебна година извън родината си, живеейки в българско приемно семейство и посещавайки българско училище.

Как да станете приемно семейство и какво се очаква от вас?

Свържете се с нас за да ви изпратим документи за апликация и да ви разкажем повече. Апликации ще се приемат до 30 юли, 2021:

Грижата на приемното семейство е дългосрочен ангажимент в период от 10 месеца (края на септември 2021 – юни 2022). От приемните майка и/или баща се очаква да предоставят храна, подходящи условия за живот, включващи настаняване в самостоятелна или споделена с друго дете в семейството стая, както и да оказват подкрепа на ученика в различни ситуации. Присъствието на чуждестранния ученик в дома не би трябвало да променя ежедневния ред на дейности, напротив той/тя следва да се третира не като гост, а като част от семейството. По този начин се насърчава възприемането на българската култура и бит чрез ежедневни и на прът поглед обикновени занимания.

Участниците в програмата преминават през интензивен курс по български език още в първите седмици на престоя си в страната ни. Все пак за по-успешна комуникация е добре поне един от членовете на приемното семейство да има основни познания по английски език. Възрастта на участниците е между 17 и 19 години, а престоят им се координира и администрира от екипа на Американски съвет за международно образование – клон България. Приемното семейство подписва договор и е в тясна комуникация с организацията през цялото време на престоя на ученика. Американски съвет от своя страна осигурява необходимата морална и материална подкрепа на семейството в случай на нужда.

Животът в приемно семейство е от ключово значение за успеха на програмата. От семейството се очаква да осигури на ученика необходимата подкрепа както при социализацията в новата среда и разбирането на българската култура, така и в ежедневието и в учебните дейности.  Приемането на международен ученик в дома крие много възможности и за самото приемно семейство. По този начин неговите членове ще могат от първа ръка да се запознаят с американската култура, преодолявайки стереотипите и „грешките в превода". Опитът доказва, че подобно съжителство е много ценно за децата в семейството, като разширява хоризонтите и границите им на толерантност, а в по-практично отношение подобрява владеенето на английски език. Не на последно място подобни взаимоотношения между ученика и приемащото го семейство обикновено остават топли за цял живот.

За повече информация се свържете с Американски съвет за международно образование – клон България на bg@americancouncils.org или се обадете за повече информация на 0877333013.


Сходни публикации

Още няколко дни от срока за ранна регистрация за Европейската конференция за демократично образование

Още няколко дни от срока за ранна регистрация за Европейската конференция за демократично образование

Няколко дни остават до 30.03, в които можете да се възползвате от по-ниските цени за ранна регистрация за EUDEC - Европейската

Webinar: Как да помогнем на учениците да постигат цели си?

Webinar: Как да помогнем на учениците да постигат цели си?

Уебинарът се фокусира върху важната тема за това как младежите могат да поставят цели и да управляват собствената си мотивация.

Дни на медийна грамотност 2023

Дни на медийна грамотност 2023

За шеста поредна година Коалицията за медийна грамотност организира кампанията „Дни на медийната грамотност". Целта на