English   14399 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ArthuB – творческите партньорства вече са онлайн

 

Ново начало в творческата комуникация


Първата по рода си онлайн платформа

стартира официално на 1 юли

 

ArthuBе първата в България онлайн платформа за среща на представителите на изкуството и културата. Тя обединява в себе си няколко много важни творчески процеса: цялостно представяне на българските творци и дейността на неправителствените организации в областта на културата и изкуството, създаване на реални възможности за нови творчески партньорства, иницииране на съвместни културни събития. Новата творческа платформа предлага бърз достъп за намиране на информация, свързана с кандидатстване по различни програми в сферата на изкуствата и културата.

Идеята за ArthuB е на Нора Константинова и Петя Плукчиева от Сдружение „Лаборатория за изкуство и култура“. Те си поставят за цел да разрешат натрупаните през годините комуникационни проблеми в областта на културата и изкуството, които срещат различни неправителствени организации и творци на свободна практика. Желанието им е да поставят началото на подобен род контакти, които да са в помощ на представителите от различните сфери на изкуствата в България и да им помогнат да бъдат припознати от широката общественост и да постигнат популярност, за да могат да представят творческите си проекти и търсения.

Нора и Петя са провокирани от липсата на едно място, на което да има пълна и актуална информация за възможностите за финансиране на творчески проекти. Те смятат, че въпреки наличието на социални мрежи, много от творците не достигат навреме до информация за проектни покани не само от държавните институции, но и от частните фондове. Ако добавим и общинските програми, то цялата тази информация се намира на много различни места. Предизвикателството е да бъде събрана цялата тази информация на едно място.

 

На второ място ArthuB ще се опита да реши проблема с търсенето и инициирането на партньорства между различните участници в културните процеси. От една страна са творците на свободна практика, които остават много често „невидими“ за останалите и нямат свой общ регистър, а от друга - всички частни културни организации. Нелеката задача е да се обхване голяма част от тези две направления и да се направи един общ регистър, в който участниците в културните процеси да се намират един друг.

Платформата е насочена както към професионалистите в областта на изкуството и културата, така и към тези, които имат интерес към творческо развитие.

Регистрацията е напълно безплатна на адрес: https://arthub.bg/. Он-лайн платформата ArthuB се реализира изцяло с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата“.


Сходни публикации

Шоу Мигранти с таланти

Шоу Мигранти с таланти

Мулти култи колектив ви кани на едно много специално шоу с невероятни артисти от 13 държави. Това са мигранти от Полша, САЩ, Укр

Flavors of China: A Cultural Exploration of Spices and Noodles in Chinese Cuisine

Flavors of China: A Cultural Exploration of Spices and Noodles in Chinese Cuisine

English Language Café, Yame.bg and Multi Kulti Collective are happy to invite you to a special evening which will focus on a

Шабла - домакин на два фестивала, посветени на птиците и природата

Шабла - домакин на два фестивала, посветени на птиците и природата

В края на лятото и в началото на зимата Шабла ще бъде домакин на два фестивала, посветени на птиците и природата. Реализирането