Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
03Как пострадаха статусът и работните условия на заетите в културата

Как пострадаха статусът и работните условия на заетите в културата

Voices of Culture представи най-новия си доклад пред ЕК


На 29 юни 2021 г. инициативата Voices of Culture представи пред Европейската комисия (ЕК) доклада „Статус и работни условия за артисти и заетите в сферата на културата и креативните индустрии“. По него са работили 47 организации от Европа, една от които е и българската фондация „Пловдив 2019“.


Докладът на Voices of Culture представлява практическо приложение на инструмента „Структурен диалог с гражданското общество“, познат ни също от 2007 г. и Европейската програма за култура. В тази ключова програма Структурният диалог и „Отвореният метод на координация с държавите-членки“ бяха описани като двата основни инструмента за сътрудничество на ниво гражданско общество - европейски институции. Чрез настоящия и останалите доклади на Voices of Culture професионалисти и експерти в сферата на културата дават своя принос, бележки и препоръки към ЕК по широк обхват от актуални за сектора теми, по време на открита среща между двете страни, предхождана от няколкомесечен процес на брейнсторминг.


Пандемията от последната година и половина нанесе сериозен удар върху културния сектор, като не само навреди финансово, но задълбочи отдавна отлагани социални проблеми и очерта още по-ясно икономическото неравенство между подсекторите - например между реклама и изпълнителски изкуства. Междувременно се очерта и особената двойнственост в това от една страна да има все по-голямо признаване на важността на културата за устойчивостта на ЕС и от друга да става все по-болезнена нуждата от координиран общоевропейски подход за подобряване на работните условия на заетите в сектора, и особено на тези на свободна практика.


Докладът на Voices of Culture потвърждава, че виталността на европейската култура зависи от юридическото, социалното и политическото припознаване, адекватна защита и подкрепа срещу икономически и политически натиск върху хората от културната сфера. Сред ключовите теми, които спешно се нуждаят от решение са: юридическият статус на културните професионалисти; социалната сигурност; мерки за приходи, данъци и такси; интелектуални права; колективна защита; мобилност на хора и артефакти; достъп до финансиране; свобода на изразяване; достъп до обучение.


България не прави изключение от тази тенденция на незащитени работни условия. Кризата показа, че голяма част от работещите в сектора са финансово уязвими и юридически незащитени, поради формата на заетост, която практикуват. Въвеждането на извънредно положение и ограничаване на събитията на живо, причини финансова катастрофа на стотици културни професионалисти, като бунтът срещу ситуацията им предизвика създаването на своеобразна спасителна мярка на двата най-големи фонда за култура - Национален фонд „Култура“ и програма „Култура“ на Столична община, които отвориха конкурси само за подкрепа на проекти на физически лица.


Сред някои от примерите, разгорели пламъка на кризата в изкуствата и творческите индустрии у нас и в Европа, които и докладът адресира са:

  • атипичната природа на артистичния процес – заради която много голяма част от него се оказва скъп и времеемък, а крайният продукт/произведение се сблъсква с относително тесен и непредсказуем пазар. В особена степен това важи за българския културен „пазар“, който е значително по-малък в сравнение с повечето европейски, заради големината на държавата и езика.
  • дигиталното развитие – дигиталният бум, който се случи с настъпването на пандемията позволи на много изкуства да достигнат немислими дотогава пазари и аудитории. Но наред с това показа, че част от артистите са неподготвени да работят в среда толкова агресивна към техните интелектуалните права и насред цензурата на дигиталните платформи.
  • небалансираното разпределение на силите във веригата по създаване на културно съдържание – в дигиталния поток много артисти останаха ощетени от страна на различни разпространители, издатели и дори институции, като приеха несъвестни условия на труд, в името на финансовото си оцеляване.
  • асиметрия и дисбаланс в Европа – работните условия на континента никога не са били хомогенни, но с пандемията, различията се задълбочиха. Това се случи не само заради липсата на консолидирана статистическа информация в сектора, която да даде представа за размера на нуждите и антикризисните мерки, но и защото различните държави реагираха по различни начини за спасяването на своята културна сфера. Задълбочаването на разликите в условията на труд в държавите-членки ще направи още по-труден културния обмен и сътрудничество, общите проекти и взаимния принос, заради финансовата невъзможност заетите да бъдат конкурентни, както и да се учат и развиват в дългосрочен план.

Като алармира и предлага решения на предизвикателствата в културния сектор Voices of Culture насочва гласа на професионалисти по дадена тема към правещите политиките и в крайна сметка укрепва капацитета на сектора да бъде най-добрия адвокат на собствените си идеи, нужди и проблеми.


Пълният текст на най-новия доклад, с конкретните препоръки за подобряване на заетостта и социалния статус на заетите в сферата на културата, можете да прочетете тук: https://voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2021/07/VoC-Brainstorming-Report-Working-Conditions-2.pdf (на английски език)


Снимка: Daniel Nebreda from Pixabay 


Публикацията е част от проекта #културниполитики, който се осъществява с подкрепата на Столична община.

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО в България и се осъществява с подкрепата на Столична община. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани. Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество - ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин. 

Публикувано от:

Културна фондация А 25

 

 

Сходни публикации

29.07.2021
Фестивал ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК 2021 – да поставим правата на сцената Фестивал ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК 2021 – да поставим правата на сцената

Заповядайте на Фестивала на 26 август, 2021 г., от 16:00 часа пред Лятната сцена в Борисова ...

28.07.2021
Тримата чудати приятели от куклен музикален спектакъл „Роден под щастлива звезда” поемат на пътешествие край голямото Черно море Тримата чудати приятели от куклен музикален спектакъл „Роден под щастлива звезда" поемат на пътешествие край голямото Черно море

Тримата приятели от куклен спектакъл „Роден под щастлива звезда“ поемат на велико пътешествие край ...

19.07.2021
Женският пазар в столицата разчупва стереотипи и израства като феномен в софийския културен живот Женският пазар в столицата разчупва стереотипи и израства като феномен в софийския културен живот

На 17 и 18 юли при галерия „Сердика“ в София се проведе втората част на Фестивал на ...