English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Култура и изкуства за „по-зелено“ бъдеще

 
Култура и изкуства за „по-зелено“ бъдеще

Примери за от екологично ориентирана културна дейност 


Отмина година от резолюцията на Европейския парламент (ЕП), призоваваща за ефективни мерки за „зелен“ Еразъм +, Творческа Европа и Европейски корпус за солидарност. С нея ЕП потвърди очакванията си културният сектор да поеме фундаменталната си роля в този преход - чрез съдържанието, което създава и способността да информира и възпитава аудиторията си. Заради цялостното споделяне на ценности между хората, което културата в същността си представлява, секторът има отговорност, от която не може избяга и тя е да подреди околната среда и климата сред тях – да вдъхновява обществото да проявява разбиране, уважение и принадлежност към тези ценности.  

Новият програмен период на ЕС (2021 – 2027) и съпътстващите програми и финансови механизми показват логично мобилизиране на различни ресурси на стария континент за постигане на най-важното - устойчиво бъдеще. В тази мобилизация не става дума просто за нов икономически подход, а за качествено ново поведение на европейските граждани, посветено на това ресурсите, налични днес, да продължат да съществуват и след нас. Започват да се търсят креативни и интердисциплинарни начини това да се случи. В отговор на въпроса как културата и изкуствата могат да предложат красиви и достъпни решения за бъдещето, във всички европейски културни програми устойчивостта започва да се появява като хоризонтален приоритет

За да даде идеи и вдъхновение на артистите и останалите културни професионалисти за принос и стабилност към екологичното равновесие, мрежата On the move публикува „GALA Funding and Resources Guide – Second edition“ - наръчник с ресурси за изкуства и култура, обхващащи и аспекти на устойчивостта. Пред управляващите и взимащите стратегически решения страни изданието потвърждава нуждата от финансиране, позволяващо на сектора да адаптира работата си така, че да отговоря на предизвикателствата на околната среда. Но също така представя конкретни финансиращи програми, събития, проекти, резиденции и препоръки, в които двете теми се срещат пълноценно. 

Наръчникът включва информация от края на 2020 г. и към онзи момент примери от България не намират място в него. Въпреки това обаче очакванията към заетите в културната сфера и у нас ще бъдат за това да могат да докажат своята отговорност към климата, околната среда и към бъдещите граждани. Тази посока на развитие ще ги направи и по-конкурентоспособни на европейския културен сектор, който отдавна работи с концепцията за екологична устойчивост. 

Целият наръчник можете да прочетете тук: https://on-the-move.org/sites/default/files/funding-guides/OTM_FG_GALA-environmental-sustainability_EN.pdf (на английски език).

За референция: GALA funding and resources guide – Second edition (2020), On the Move, with the support of the French Ministry of Culture and the Institut français.

снимка: Pixabay.com

Публикацията е част от проекта #културниполитики, който се осъществява с подкрепата на Столична община.

 

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО в България и се осъществява с подкрепата на Столична община. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани. Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество - ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин.Публикувано от:

Културна фондация А 25

Сходни публикации

A Man Walks into a Bar - What Makes Language Funny?

A Man Walks into a Bar - What Makes Language Funny?

Welcome to the final English Language Cafe/Multi Kulti collaborative event of the season! We are taking a summer break in July

Истории и рецепти, които ни сближават: украинска вечер

Истории и рецепти, които ни сближават: украинска вечер

Сцена Централни хали посреща инициативата Мигранти с таланти на Мулти култи колектив, за да ви даде възможност да се докоснете

The Sofianer 2024: Отворена покана за визуални артисти

The Sofianer 2024: Отворена покана за визуални артисти

THE SOFIANER 2024: Какво е безценно за теб в София?Отворена покана за визуални артисти 2024 Фондация Кредо Бонум и Мулти култи к