English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Защо образованието по изкуства е важно в училище и в живота

 
 
Началото на всяка учебна година разгаря обществения разговор за това как да се оптимизира образователната система, а у нас то е и повод да се премислят начините за излизане от незавидната статистика за грамотността, неравномерния достъп до образование и липсата на ресурси в системата. Много държави приемат този дебат изключително сериозно и с последователност инвестират време, средства и усилия, за да открият и приложат онези инструменти, които не просто ще стабилизират образованието, а ще го преобразят.

Въпреки че ролята на изкуствата и културата в образователния процес е един от феномените, за които в световен мащаб се говори и действа отдавна, в България тя все още е твърде крехка и има нужда да се доказва като задължителен елемент от образователната програма, а не просто като час за отмора от „сериозните предмети“. Част от необходимата аргументация за преодоляване на тази ощетяваща концепция намираме в рубриката „Обратно на училище“ на Националния фонд за изкуствата на САЩ. Фондът всъщност е агенция към Федералното правителство, която се финансира от държавния бюджет и от дарения на частни спонсори и ежегодно, на проектен принцип, финансира организации от различен мащаб и сфери на културата, като на практика е и най-важният източник на средства за тях.

На днешния 15 септември Фондът публикува поредица материали, доказващи, че изкуствата и културата в училище формират креативното мислене на децата, тяхното гражданско поведение и отговорност, както и умението им да решават проблеми. Тези изводи се базират на множество данни, част от които са и тези от 308 изследвания на различни образователни инициативи по изкуства, проведени в периода от 1973 г. до 2021 г. и публикувани в рамките на програмата ArtsEdSearch

„Изкуствата са жизнено важни за развитието на бъдещето поколение американски иновативни и креативни мислители. Учениците, занимаващи се с изкуства, са по-добре подготвени да бъдат отговорни граждани, способни да направят качествени промени в света“ - се казва в програмата. За постигане на тази цел е предвидена работа в три водещи посоки: 
  • осигуряване на възможност на учениците от всички класове, живеещи както в големите градове, така и в малките населени места в САЩ, за достъп до изкуства и образование по изкуства; 
  • подкрепа за професионалното развитие на преподавателите, артистите и всички обучители, ангажирани с преподаването на изкуства в училище;
  • развитие на общностите.
Присъствието на изкуствата в образователния процес се припознава също така и като незаменима мярка за преодоляване на щетите върху децата, нанесени от COVID-19 кризата. В тази връзка Фондът "си дава ясна сметка за всички препятствия, пред които родителите и училищата са изправени днес в резултат от накъсаната предходна учебна година и текущите неясноти. Но образованието по изкуства може да помогне включително за справянето с този тип трудности, оказвайки подкрепа именно на социалните и емоционални образователни потребности на учениците, благодарение на която те ще съумеят да се справят успешно както в училище, така и отвъд него.“ 

Снимка: Pixabay 

 

Публикацията е част от проекта #културниполитики, който се осъществява с подкрепата на Столична община.

 

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО в България и се осъществява с подкрепата на Столична община. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани. Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество - ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин.Публикувано от:

Културна фондация А 25

Сходни публикации

XIII Международен Младежки фестивал на изкуствата „МУЗИТЕ”, Созопол, 5 –15 юли 2024 г.

XIII Международен Младежки фестивал на изкуствата „МУЗИТЕ", Созопол, 5 –15 юли 2024 г.

Уважаеми ръководители и участници от творчески колективи, колеги и приятели! Сдружение „Музите" има удоволствието да ви покани

Поп-ъп фотоизложба „Не на расизма в ЕС“

Поп-ъп фотоизложба „Не на расизма в ЕС“

Фото изложба за социално ангажирано изкуство „Не на расизма в Европейския съюз“22 май – 10 юни 2024 г.Поп-ъп галерия на

Фестивалът „Да поЧетем“ ни кани да празнуваме 24 май на най-литературното място в София – площад Славейков

Фестивалът „Да поЧетем“ ни кани да празнуваме 24 май на най-литературното място в София – площад Славейков

За четвърта година инициативата обединява граждани, артисти, автори, културни институции и бизнеси в съвременен празник на