English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стажантска програма за политици в музея

 
Стажантска програма за политици в музея

Финландски депутати и общински съветници правят стаж в музея за шеста поредна година

През август 2021 г. над 60 финландски политици стават стажанти за един ден в 21 различни музея в страната. Преобладаващата част от тях са депутати и общински съветници, сред които е и заместник-кмета на Хелзинки. Стажантската програма се провежда за шеста поредна година от Финландската асоциация на музеите. Нейните водещи цели са да даде видимост на многообразието от дейности в музея, които често остават скрити за посетителите, както и да подчертае неговата обществена значимост.

Участие в програмата могат да вземат всички музеи в страната, като изпратят покана на избрани от тях политици, които да им гостуват. Така вместо да бъдат развеждани на обичайния официален тур из изложбените зали, те биват ангажирани с изпълнението на различни задачи от музейното ежедневие на служителите в офисите, депата и изследователските ателиета, като работа по дигитализация, консервация, каталогизиране или куриране на експозиция, решаване на охранителни въпроси, а понякога и като разпоредители и гидове сред останалите посетители в залите. 

Същата стажантска програма стартира и за европейски депутати, през 2018 г., по инициатива на Мрежата на европейските музейни организации (Network of European Museum Organisations, NEMO). Тя е продължение на по-стара акция на Холандската музейна асоциация, която през 2011 г. реагира по подобен начин на масовите съкращения в бюджетите на музеите, заради финансовата криза от същия период. От тогава стажантската програма за политици се развива в Германия, Белгия, Финландия и Дания. 

Като стажантка в музея Bonnefantenmuseum Maastricht в Холандия, Джули Уорд (Великобритания), член на Европейския парламент, продава билети, ръководи осветлението в една от залите и в края на деня споделя: „ако наистина разберем как нещата функционират (...) можем по-добре да лобираме за сектора“.  Опит от първа ръка за културната, образователна, социална и икономическа стойност на музеите, както и за ролята им в живота на децата, черпи и комисар Мария Габрел като стажант на Музейко в София през 2020 г.


Въпреки добрият пример от София и света обаче, подобен тип практически срещи остават рядкост у нас, а възможности да се задълбочат има както на общинско ниво в страната, така и сред други културни институти освен музеите, а не на последно място и сред фестивали и събития, организирани от независимия сектор. Защото често си казваме, че за да бъде възможно по-доброто разбиране, водещо до по-задълбочено градивно взаимодействие между различни обществени сфери и сектори, е необходимо те да се познават отблизо и да имат ясно разбиране за особеностите си и начина на функциониране.  Това важи с пълна сила за „света на политиците“, които взимат решения, определящи в голяма степен климата и хоризонтите в „света на изкуствата и културата“. 

NEMO насърчава и други музеи по света да се възползват от програмата, като създава наръчник за музеи и политици-стажанти. Препоръките в него можете да прочетете на сайта. (на английски език)

Снимка: @Sara_Herrlander/NEMO

Публикацията е част от проекта #културниполитики, който се осъществява с подкрепата на Столична община.

 

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО в България и се осъществява с подкрепата на Столична община. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани. Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество - ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин.Публикувано от:

Културна фондация А 25

Сходни публикации

”Литературни срещи” в София: Какво се случи и какво предстои?

"Литературни срещи" в София: Какво се случи и какво предстои?

"Литературни срещи" в София се случиха на 4-6 април. Изданието беше специално, защото започна с отбелязването на 10-годишния

Заповядайте в Стария град на Плводив за „Дефиле вино и гурме” 2024

Заповядайте в Стария град на Плводив за „Дефиле вино и гурме" 2024

Десето юбилейно издание на „Дефиле Вино и гурме“ ще се проведе на 10, 11 и 12 май 2024 г. Отбележете се, че ще присъствате на

Честване на Новруз по афганистански

Честване на Новруз по афганистански

 На 21 март 2024 г. афганистанският ресторант Khaala Sara Foodz и Мулти култи колектив отбелязаха заедно един от най-важните