English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стартира конкурс за стипендии „Постигам по-висок успех" 2021/2022

 
Стартира конкурс за стипендии „Постигам по-висок успех” 2021/2022
От 17 години фондация Благотворител застава до успешните ученици, лишени от родителски грижи и ги подкрепя в техния път на израстване до професионална реализация. 

Ето условията на конкурса: 

Кой може да кандидатства? 

Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи 

Студенти първокурсници, лишени от родителски грижи 

Колко стипендии се отпускат? 

През 2021/2022 учебна година ще изплати 11 броя годишни стипендии на ученици и студенти. 

Какви са стипендиите? 

за ученици от 8-и до 12-ти клас: 

с успех над 5.50 – годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно, 9 месеца/ 

с успех над 5.00 – годишна стипендия 550 лв. /по 50 лв. месечно, 9 месеца/

за студенти първокурсници – 3 бр. общо 900 лв. /по 100 лв. месечно, 9 месеца/ 

/Стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври 2021 – юни 2022 г./

Как се кандидатства? 

Творческа задача: 
Каним ви да разсъждавате върху мисъл от известен философ, писател и поет. Напишете есе на тема: „Нашата главна нужда е от някой, който да ни вдъхновява да бъдем това, което знаем, че можем да бъдем“, Ралф Уолдо Емерсън. Текстовете да бъдат в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/. Високо ще оценим есета с авторски почерк и включени примери от личен опит. Споделяйте вашите мисли, това е важно за нас. Конкурсът не е литературен. 

Възможно е да ни изпратите лично написано стихотворение, провокирано от темата или кратък текст отговор как разбирате тази мисъл, съпроводен от авторска картина по темата. 

I етап – 27.09 до 10.10.2021 г. КАНДИДАТСТВАНЕ С ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ 

За учениците са необходими: 

• Служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от предходната учебна 2020/2021 г. 
• Попълнен въпросник 
• Декларация за поверителност на личните данни 
• Изпълнена творческа задача 
• Документ от личен ръководител от институцията, в която живее кандидатът и контакт – телефон и имейл на ръководителя/ 

За студентите са необходими: 

• Уверение за записан I семестър 2021/2022 г., 
• Снимка на страница/и от Диплома с общ успех от завършване на средно образование 
• Попълнен въпросник 
• Декларация за поверителност на личните данни
• Изпълнена творческа задача 
• Документ от личен ръководител от институцията, в която сте живели до този момент/или контакт – телефон и имейл на ръководителя/ 

Документите можете да изпратите на konkursi@blagotvoritel.org
 
 

Краен срок за получаване на пълен комплект документи: 10-ти октомври /документи, получени след тази дата няма да бъдат разгледани/ 

Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 12-ти октомври в сайта www.blagotvoritel.org

II етап –  12-ти - 14-ти октомври 2021 г. ИНДИВИДУАЛНО ИНТЕРВЮ - СЪБЕСЕДВАНЕ 

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” и жури - по телефон. 

Имената на одобрените кандидати ще бъдат публикувани на 15-ти октомври 2021 в сайта на фондация Благотворител в рубрики – новини и конкурси. 

При възникнали въпроси, свържете се с нас на телефон 0885 414 038 /Станислава Рашева/ 

Публикувано от:

Благотворител