English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Подкрепете ни

Данни на банкова сметка

Титуляр: Фондация ПАЦЕП
БАНКА: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN: BG09 BPBI 7940 1045 1013 02
BIC: BPBIBGSF