English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Удовлетвореност на потребителите на Информационния портал за НПО в България, 2021 г.

 

В периода 22.06 – 04.08.2021 г. екипът на НПО Портала проведе проучване за удовлетвореността на потребителите на Портала от неговото съдържание и функционалности. Анкетата съдържаше 19 въпроса, от които 7 отворени с фокус препоръки за подобряване на работата със сайта и надграждане на съдържанието. Отговориха 131 човека, от които:

 • 83 работят в неправителствена организация
 • 35 са ангажирани с дейност на НПО
 • 13 не са свързани по никакъв начин с НПО
Близо 70% от анкетираните посещават регулярно Портала поне веднъж седмично, като 34% се обръщат за информация към него няколко пъти в седмицата. Всеки втори отговорил посещава Портала от над 5 години, а всеки трети – от повече от една година. 10 % е аудитория, която е привлечена през последната година.

Преди 5 години регулярните посетители са били 34 %, а преди 2 – 68 %. Тенденцията за увеличаване на честотата на посещения се запазва.

Честота на посещаемост на ПорталаНовините и възможностите за финансиране привличат най-много читатели, като съответно 70% и 57% от анкетираните се интересуват от тях. Следват ги рубриките “Разкази за НПО” и “Работа и доброволчество” с по 27%.

В сравнение с предишни изследвания прави впечатление повишаването на интереса към обявите за финансиране (от 45 % през 2016 и 2019 до 57 % през 2021 г.),  към новините (от 65 % през 2016 и 2019 до 70 % през 2021 г.) и засиленият интерес към Разкази за НПО. Последното е заради насищането на Портала през последните 18 месеца с авторско съдържание, подготвено от екип от 6 регионални кореспонденти.

Най-често преглеждани рубрики


93% от анкетираните  смятат, че качеството на съдържанието на Портала е задоволително,
като дават оценки от 4 и 5 по скала от 1 до 5, където 5 е най-високата оценка.

В отворен въпрос относно надграждането на съдържанието, 30% от анкетираните са дали препоръки, сред които се открояват четири конкретни такива: за засилване на визуалното съдържание, за актуализация на базата данни с НПО, за споделяне на материали за съвременни устойчиви практики и за повече публикации, свързани с доброволчеството.

Същият е процентът на тези, които са предложили създаването на нови рубрики. Сред предложенията са:
 • "Гражданство и изкуство”
 • “Фотогалерийна рубрика”
 • “Партньорства между НПО”
 • “Интервюта и видеа с активисти”

Ползване на базата от данни за НПО

Близо 80% от анкетираните търсят информация в базата данни на Портала поне веднъж годишно, а почти половината анкетирани правят това до 5 пъти годишно.

Бюлетин

Над 80% от анкетираните са абонирани за седмичния бюлетин, като 10 % от тях са дали съвети за надграждането му. Предложенията са свързани с добавяне на визуално съдържание, сегментация на аудиториите и разделяне на съдържанието спрямо различните аудитории.

Ползи и препоръки

Един от най-важните въпроси на анкетата бе насочен към споделяне на примери за приноса на Портала и съвети за инициативи за бъдещо сътрудничество. Въпросът бе изцяло отворен за свободен отговор. Близо 40% от участниците в анкетата са попълнили този въпрос, като 60% от тях са споделили примери, а 50% са дали препоръки. Порталът е допринесъл в следните насоки:
 • откриване на финансиращи програми и кандидатстване по тях
 • популяризиране на проекти
 • намиране на доброволци
 • намиране на партньори
Препоръките са основно насочени към:
 • отразяване на събития
 • провеждане на интервюта с предстaвители на НПО организации
 • сътрудничество при провеждане на обучения и семинари.
НПО Порталът с една дума

На отворения въпрос Как бихте описали с една дума или фраза НПО Портала са отговорили 80% от анкетираните. Преобладаващи думи са: „полезен и практичен” (35%), „информативен” (25%), „необходим” (15%). Останалите отговори са единични, сред които: „Домът на НПО в България”, „Не Портал, а Вселена”, „Мисия”.Източник: НПО Портал

Сходни публикации

Дебат „Европейският дневен ред и българската перспектива“

Дебат „Европейският дневен ред и българската перспектива“

Институт за развитие на публичната среда организира дебата „Европейският дневен ред и българската перспектива“ между кандидати

Влиза в сила първият закон на ЕС за защита на независимостта и плурализма на медиите

Влиза в сила първият закон на ЕС за защита на независимостта и плурализма на медиите

Днес влиза в сила Европейският законодателен акт за свободата на медиите —  набор от безпрецедентни правила за защита на

В Деня на Европа: паметници в ЕС ще бъдат осветени преди европейските избори

В Деня на Европа: паметници в ЕС ще бъдат осветени преди европейските избори

Eдин месец преди изборите за Европейски парламент на 6—9 юни над 60 града в цяла Европа ще покажат послания, призоваващи