English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Нова програма финансира училищни проекти за преодоляване на последствията от пандемията

 
Нова програма финансира училищни проекти за преодоляване на последствията от пандемията


До края на октомври училищата в цялата страна подават проектни предложения с бюджет до 50 000 лв.

за новата програма “Учим заедно”

Нова програма ще финансира проекти на училища за преодоляване на последствията от пандемията. Максималният размер на финансиране за одобрен проект е до 50 000 лв. „Учим заедно” цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските от пандемията в знанията и уменията на учениците в България. Програмата се реализира за първи път от фондация „Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Срокът за подаване на проектни предложения е 30 октомври през формуляр на сайта zaednovchas.bg/uchim-zaedno/

За програмата могат да кандидатстват държавните и общински училища в България. Одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени в рамките на една година, считано от 1 януари 2022 г.  Предимство в процеса на оценка ще получат идеите, които имат ясен план и визия за устойчиво развитие и след приключване на проекта.

“Търсим проектни предложения, които създават условия за подобряване достъпа до образование, постиженията на учениците и техните академични резултати. Надяваме се с тази програма да подкрепим училищата в несигурното настояще да изпробват нови идеи, да тестват различни подходи и иновативни решения, които след това да можем да споделим и с по-широк кръг училища като добри практики за справяне с предизвикателствата на пандемията”
, споделя Мариян Ранков, ръководител “Образователни проекти” във фондация “Заедно в час”.

Какви проекти се търсят

Програмата цели да обхване ученици между 1. и 12. клас от държавни и общински училища в България и да отговори на  техните образователни нужди и засилени от пандемията от Ковид-19, сред които са преодоляване на езикова бариера (ученици с различен майчин език), ниски академични резултати, ниска ангажираност в учебния процес, липса на ключови умения и специални образователни потребности. Насърчава се училищата да кандидатстват в партньорство с други училища, неправителствени организации и/или университети от страната и чужбина. Партньорствата носят допълнително точки в оценката на проектните предложения, затова приносът на партньорите трябва да бъде ясно посочен и обоснован.

Сред допустимите дейности за проектите са:

  • Създаване на нова и/или различна организация на учебния процес;
  • Обучения и супервизия на училищния екип;
  • Партньорства с граждански организации или институции;
  • Прилагане на вече съществуващи или създаване на нови инструменти за адресиране на нуждите на учениците;
  • Допълнителни часове или организиране на извънкласни занимания за наваксване;
  • Създаване на нови или внедряване на съществуващи инструменти за подкрепа на учители;
  • Прилагане на разнообразни и иновативни начини на преподаване в училището;
  • Създаване на индивидуални учебни програми за ученици или група от ученици с конкретни нужди;
  • Създаване на нови процеси за подкрепа, консултации и включване на учениците в училищния живот;
  • И други дейности, които се надграждат логически и адресират нуждите на учениците в конкретното училище.
Повече информация за критериите за оценка на проектите, процеса на кандидатстване, допустимите разходи и още подробности за програмата са достъпни на сайта на програмата на zaednovchas.bg/uchim-zaedno/

За фондация „Заедно в час”

„Заедно в час“ работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. “Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България” и е част от международната мрежа Teach for All на организации, които работят срещу неравенството в образованието в близо 50 държави по целия свят.


Автор: Фондация „Заедно в час"

Източник: Фондация „Заедно в час"

Сходни публикации

Фондация „Русе – град на свободния дух“ очаква до края на януари предложения за местни инициативи

Фондация „Русе – град на свободния дух“ очаква до края на януари предложения за местни инициативи

През 2023 година Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ ще продължава да работи активно в двете основни

Нов конкурс за образователни програми в Епископска базилика на Филипопол

Нов конкурс за образователни програми в Епископска базилика на Филипопол

Конкурсът на Фондация „Америка за България“ и „Приятели на Базиликата - Пловдив“ е с общ фонд от 150 хил. лева. за финансиране на образователни проекти за деца и ученици. ...

До 11 януари 2023 граждански организации могат да кандидатстват с образователни и екологични проекти във Vivacom Регионален

До 11 януари 2023 граждански организации могат да кандидатстват с образователни и екологични проекти във Vivacom Регионален грант (2022-2023)

Ние смятаме, че екологичната тематика е доста нашумяла и близка до нас и до младежите, с които работим. Когато се появи