English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Артисти, общности и места - неизползваните ресурси на местните мрежи

 
Артисти, общности и места - неизползваните ресурси на местните мрежи

Какво става, когато местни културни организации се обединят в мрежа – тогава се срещат споделеният опит, целите и по-добрите резултати от общите пред индивидуалните усилия. За да разгледа отблизо този феномен, Европейската мрежа на културните центрове завърши и публикува четиригодишно изследване „Местни мрежи – наръчник за преосмисляне на работата на културните организации„ (2018 – 2021), посветено на нови перспективи и подходи към културните дейности на местно ниво. Автор на изследването е Ралука Якоб, която поставя серия от важни въпроси за връзката между културата и живота на местните общности, за природата на свързването в мрежа (разкъсвано между „организирана анархия“ или „мета-организация“) и ограниченията, произтичащи от него. 

Изследването разкрива допълнителни възможности пред местните мрежи като явление, спирайки се на способността им да ангажират общността, да постигат реална социална промяна и да развиват членовете си, а и местните хора, устойчиво и професионално. Наръчникът е особено важен за онези общности, които убедено искат да живеят и работят заедно, готови са на трансформации, за да го постигнат и имат вдъхновение да поемат в тази посока. Той коментира и четирите закона на работата в мрежа: взаимно доверие, съизмеримост в статуса и силата на членовете на мрежата, подход и „вход“ към местните общности, споделени надежди и действия. 

„Всяко преживяване, свързано с културата, има социални, икономически и образователни измерения. Начинът, по който мислим културата, като самостоятелно обособена човешка дейност, не е начинът, по който тя всъщност „работи“. Културата се случва не само когато е „произведена“, но и под формата на постоянни преживявания и опит на всички въвлечени в нея – от културните работници, до публиката.“, пише авторката, поради което се впуска в това опознаване и структуриране на ключови моменти от живота на независимите артисти, групи и организации, стремящи се към подобен тип самоорганизация и връзки. 

Пълният текст на наръчника можете да прочетете тук: https://encc.eu/resources/database/local-networks-guide-reimagining-work-cultural-centres (на английски език).


Снимка: Caro Sodar from Pixabay.


Публикацията е част от проекта #културниполитики, който се осъществява с подкрепата на Столична община.

 

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО в България и се осъществява с подкрепата на Столична община. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани. Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество - ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин.


Публикувано от:

Културна фондация А 25

Сходни публикации

A Man Walks into a Bar - What Makes Language Funny?

A Man Walks into a Bar - What Makes Language Funny?

Welcome to the final English Language Cafe/Multi Kulti collaborative event of the season! We are taking a summer break in July

Истории и рецепти, които ни сближават: украинска вечер

Истории и рецепти, които ни сближават: украинска вечер

Сцена Централни хали посреща инициативата Мигранти с таланти на Мулти култи колектив, за да ви даде възможност да се докоснете

The Sofianer 2024: Отворена покана за визуални артисти

The Sofianer 2024: Отворена покана за визуални артисти

THE SOFIANER 2024: Какво е безценно за теб в София?Отворена покана за визуални артисти 2024 Фондация Кредо Бонум и Мулти култи к