English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Артисти, общности и места - неизползваните ресурси на местните мрежи

 
Артисти, общности и места - неизползваните ресурси на местните мрежи

Какво става, когато местни културни организации се обединят в мрежа – тогава се срещат споделеният опит, целите и по-добрите резултати от общите пред индивидуалните усилия. За да разгледа отблизо този феномен, Европейската мрежа на културните центрове завърши и публикува четиригодишно изследване „Местни мрежи – наръчник за преосмисляне на работата на културните организации„ (2018 – 2021), посветено на нови перспективи и подходи към културните дейности на местно ниво. Автор на изследването е Ралука Якоб, която поставя серия от важни въпроси за връзката между културата и живота на местните общности, за природата на свързването в мрежа (разкъсвано между „организирана анархия“ или „мета-организация“) и ограниченията, произтичащи от него. 

Изследването разкрива допълнителни възможности пред местните мрежи като явление, спирайки се на способността им да ангажират общността, да постигат реална социална промяна и да развиват членовете си, а и местните хора, устойчиво и професионално. Наръчникът е особено важен за онези общности, които убедено искат да живеят и работят заедно, готови са на трансформации, за да го постигнат и имат вдъхновение да поемат в тази посока. Той коментира и четирите закона на работата в мрежа: взаимно доверие, съизмеримост в статуса и силата на членовете на мрежата, подход и „вход“ към местните общности, споделени надежди и действия. 

„Всяко преживяване, свързано с културата, има социални, икономически и образователни измерения. Начинът, по който мислим културата, като самостоятелно обособена човешка дейност, не е начинът, по който тя всъщност „работи“. Културата се случва не само когато е „произведена“, но и под формата на постоянни преживявания и опит на всички въвлечени в нея – от културните работници, до публиката.“, пише авторката, поради което се впуска в това опознаване и структуриране на ключови моменти от живота на независимите артисти, групи и организации, стремящи се към подобен тип самоорганизация и връзки. 

Пълният текст на наръчника можете да прочетете тук: https://encc.eu/resources/database/local-networks-guide-reimagining-work-cultural-centres (на английски език).


Снимка: Caro Sodar from Pixabay.


Публикацията е част от проекта #културниполитики, който се осъществява с подкрепата на Столична община.

 

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО в България и се осъществява с подкрепата на Столична община. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани. Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество - ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин.


Публикувано от:

Културна фондация А 25

Сходни публикации

Бразилска кухня в центъра на София

Бразилска кухня в центъра на София

На 22 септември 2023 г. Мулти култи, Botequim da Sil - Brazilian Food in Bulgaria и Botequim da Sil - Paris организираха специал

Когато мечтите срещнат плановете, или вижън борд с музика на живо

Когато мечтите срещнат плановете, или вижън борд с музика на живо

На 8 януари 2024 г. Мулти култи беше домакин на прекрасно събитие, което срещна мечтите с плановете и ни позволи да дадем един

Европейска филмова награда на публиката LUX

Европейска филмова награда на публиката LUX

„Гледай, оцени, спечели“Любителите на европейско кино могат да се насладят на петте филма, номинирани за тазгодишната