English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Играта разработена от проекта E-PROTECT II е вече достъпна!

 
Играта разработена от проекта E-PROTECT II е вече достъпна!

След усилена работа екипът на E-PROTECT II („Подобряване на способностите на специалисти, работещи с деца жертви на престъпление") се радва да сподели с вас, че симулационната играта, разработена по проекта, е вече тук! Играта предоставя три сценария, чрез които професионалисти, работещи с деца жертви, могат да тестват и развиват своите знания и умения относно закрила на детето, по-специално извършването на индивидуална оценка на нуждите на деца жертви. За всеки един сценарии, играчът може да избере ролята, в която да влезе: полицай, социален работник или адвокат.

Ако...
  • Работите с деца
  • Искате постоянно да подобрявате знанията и уменията си
  • Смятате, че индивидуалната оценка на нуждите на деца жертви е важна и необходима
  • Допадат Ви алтернативни подходи на учене и усъвършенстване
  • Тук може да тествате и подобрите компетенциите си
Проектът се изпълнява в периода от 01 Март 2020 г. до 30 Юни 2022 г. от Фондация „Право и Интернет“, Изследователски център за Югоизточна Европа (Гърция), Румънски център за европейски политикиDefence for Children International – Italy и Министерство на Правосъдието на Италия.

Ще се радваме да се срещнем и във виртуалното пространство, както и да получим Вашата обратна връзка! 

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 878593.


Сходни публикации

Онлайн събитие „Training needs of officials and professionals involved in the individual assessment of children victims of

Онлайн събитие „Training needs of officials and professionals involved in the individual assessment of children victims of crime''

Радваме се да споделим с вас провеждането на 5-о онлайн събитие ,, Нуждата от обучение на длъжностни лица и професионалисти в

Дигитални комуникатори - Гласът на организациите с мисия

Дигитални комуникатори - Гласът на организациите с мисия

В този разговор ще ви запознаем с DigiComs - социален бизнес модел, който си поставя за цел да изгради специалисти в

Включи се в онлайн обучението „Маркетинг за НПО - стратегия, ползи и привличане на финансиране”

Включи се в онлайн обучението „Маркетинг за НПО - стратегия, ползи и привличане на финансиране"

Обучението е специално разработено в помощ на представители на НПО и граждански активни хора. В рамките на 20 часа, участниците