English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Асоциация за развитие на София споделя добри практики в сферата на интеграция на граждани на трети страни

 
Асоциация за развитие на София споделя добри практики в сферата на интеграция на граждани на трети страни


На 26 и 27 октомври 2021 в Правец се проведе годишната среща, организирана от ВКБООН
България за представяне на проучването на нуждите на бежанците по пол, възраст и принадлежност към социална група за 2021 г. В панела, посветен на интеграцията бежанците и граждани на трети страни и ролята на общините, Асоциация за развитие на София беше поканена да сподели добри практики за сътрудничеството си със Столична община. Успешният модел на работа включва и създаването на Бюрото за информация и услуги за граждани на трети страни, открито през септември 2021, в сътрудничество също с БЧК и общинските „Пазари-Запад“. Това е първа такава услуга на територията на общината (и в страната), която може да послужи за пример на останалите общини в страната как да координират взаимодействието си с неправителствения сектор и други заинтересовани страни на местно ниво в подкрепа на интеграцията на чуждестранни граждани.Сходни публикации

Нова занималня за образователна интеграция на украински деца във Варна

Нова занималня за образователна интеграция на украински деца във Варна

Нова занималня за образователна интеграция на 20 украински деца се създаде във Варна. Групата беше сформирана през месец май и

Над 3800 са непридружените деца, които влизат в България всяка година

Над 3800 са непридружените деца, които влизат в България всяка година

3843 са непридружените деца, минали нашата граница, само за изминалата година. Техният брой от началото на тази година е 416.

Съдът в Страсбург: При несправедлив съдебен процес, България е наказала за клевета журналиста Росен Босев

Съдът в Страсбург: При несправедлив съдебен процес, България е наказала за клевета журналиста Росен Босев

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) се произнесе, че България е нарушила свободата на изразяване на журналиста Росен Бо