English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Нова стъпка към цялостна външна културна политика на ЕС

 
 
На 14 октомври в Европейския парламент се състоя изслушване на Комисията по външни работи и Комисията по култура и образование. Заедно със специално поканени експерти политиците обсъждаха как културата може да присъства в по-голяма степен във външните отношения на Съюза, както като самостоятелна ценност, така и като инструмент за постигане на стратегическите цели за екология, развитие, опазване на мира и борбата с радикализацията, сътрудничеството между страните.

От 2016 г., когато публикува Съвместно съобщение до Европейския парламент и Съвета: Към стратегия на ЕС за международните културни отношения (JOIN(2016) 29 final, 8.6.2016 г.) ЕС прави последователни стъпки към засиленото присъствие на културните връзки във външните отношения с други страни, като развива краткосрочни проекти за културни инициативи в различни региони на света, но днес изглежда стои пред желанието да развие цялостна интегрирана концепция за културна дипломация. Срещата в Брюксел е именно повод политици и експерти да обсъдят какви срокове и ресурси са необходими за създаването и прилагането ѝ. Събитието е също и начин да се насочи внимание към идната 2022 г., Година на европейската младеж, с цел по-активното ѝ въвличане в посланическата роля за цялостна външна културна политика на ЕС. 

По думите на Оливър Рентшлер от Европейската служба за външна дейност, за постигането на външна културна политика на ЕС от 2016 г. до момента са постигнати: 
  • засилено сътрудничество между европейските институции и готовност за конкретни ангажименти;
  • съгласие на ниво външни министри на държавите-членки по резолюцията на ЕС за външна културна политика от 2017-та г.;
  • отвъд строго дипломатическите връзки, продължава сътрудничеството на европейските институции с мрежата на EUNIC (европейската мрежа на културните институти);
  • създадена е платформата за международни културни връзки (т.нар. Cultural relations platform: https://www.cultureinexternalrelations.eu/ ), финансирана целево от бюджета на ЕС, за да развива сътрудничеството между Европа и останалата част от света;
  • Продължава сътрудничеството с ЮНЕСКО за опазване на културното наследство, застрашено сериозно от военните конфликти в последните няколко години.
Запис на цялата среща, можете да гледате на: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20211014-1345-COMMITTEE-CULT-AFET_vd?start=20211014114500&end=20211014134500 (на английски език).

Снимки: стопкадри от видеозаписа на срещата в ЕП на 14.10.2021.

Публикацията е част от проекта #културниполитики, който се осъществява с подкрепата на Столична община.

 

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО в България и се осъществява с подкрепата на Столична община. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани. Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество - ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин.


Публикувано от:

Културна фондация А 25

Сходни публикации

Кратък списък за наградата за превод „Кръстан Дянков“ 2022

Кратък списък за наградата за превод „Кръстан Дянков“ 2022

Известни са финалистите в краткия списък за 15-ата юбилейна награда за превод на съвременен англоезичен роман „Кръстан Дянков“ н

Къща за литература и превод гостува на Софийския международен литературен фестивал с две събития

Къща за литература и превод гостува на Софийския международен литературен фестивал с две събития

И тази година Къща за литература и превод гостува на Софийския международен литературен фестивал със събитията:Фактите, войната

Победител в конкурса за издаване на роман в САЩ

Победител в конкурса за издаване на роман в САЩ

Конкурсът на фондация „Елизабет Костова“ за издаване на съвременен български роман на английски език в САЩ за 2022 г., който се