English   14291 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект „ngobg.info: Медията на българските граждански организации"

 


Тази страница съдържа обща информация за проект „ngobg.info: Медията на българските граждански организации“, информация за напредъка при изпълнението му и връзки към съответните материали, публикувани в НПО Портала. Страницата е създадена в началото на проекта, но съдържанието й се обновява текущо.
І. Обща информация

Информационният портал за неправителствените организации в България (https://ngobg.info) изпълнява проект „ngobg.info: Медията на българските граждански организации“. Проектът е подкрепен в рамките на Втория конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП (www.activecitizenfund.bg). Размерът на финансирането е 120 670 евро.

Продължителността на проекта е 24 месеца, с начало 1 ноември 2021 г., като  целта му е подобряване на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Проектът се изпълнява от Фондация "Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП).

Проектът осигурява подкрепа и надграждане на работата на НПО Портала. Чрез него ще посрещнем нуждите на гражданските организации да информират обществеността за своята работа и резултатите от нея, на гражданите – да получават достоверна информация за тях, на дарителите и институциите – да достигат до активните НПО. На гражданските организации ще дадем модели за публично  представяне и ще осигурим възможност да публикуват свои текстове. Чрез разнообразието от теми и формати обществеността ще получи конкретна информация за НПО, вдъхновение за подкрепа и включване, знание за същността и ролята на НПО. 

Освен самите организации, автори на текстовете ще бъдат и шестимата регионални кореспонденти, с които работим от април 2020 г.:
  • Петя Генова, Берковица. Региони Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен.
  • Цвета Ненова, Русе. Региони Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра.
  • Диана Желязкова, Шумен. Региони Варна, Добрич, Търговище, Шумен.
  • Росинка Проданова, Благоевград. Региони Благоевград, Кюстендил, Перник, София област, София град
  • Паулина Гегова, Пловдив. Региони Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково.
  • Елена Тилова, Региони Стара Загора. Региони Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол.
Те ще отразят дейността на 42 граждански организации от цялата страна, като заедно с тях ще обсъждат фокуса на материалите, най-подходящото време за публикуване и др. С тяхна помощ ще съставим и предложим на потребителите на Портала наръчник ("пищов"), в който ще зададем основните елементи на  различните жанрове (прессъобщение, публицистичен текст, отразяване на събитие и др.)

Към Портала ще привлечем 8 стажанти, на които ще разкажем за българския граждански сектор, ще им помогнем в избора на организации, за които да пишат и ще ги подпомогнем с коментари и редакция на текстовете.

Предвиждаме поредица от 12 аналитични материала по важни теми, свързани с дейността на НПО по отношение на прилагането на законодателството в различни области и/или необходими законодателни промени. Текстовете ще се създават с участието на водещи професионалисти/експерти, а като формат ще бъдат аналитични статии или задълбочени интервюта. Текстовете ще предоставят на обществеността различен поглед върху дейността на НПО, а именно автентичната необходимост от партньорство с държавата или критичен външен поглед при формулирането и прилагането на политики. Ще преодолеем и много от обществените предразсъдъци, насаждани от някои политици и медии, по отношение на приноса на НПО към доброто управление и свързаните с него регулации.

Ще продължим традиционния си медиен мониторинг и ще цитираме материали от други медии и сайтове, които са пряко свързани с граждански организации и гражданска активност.

Два пъти в рамките на проекта ще проведем конкурса за кратък текст на тема "Защо моята организация е важна за хората", наречен провокативно "За енджиотата и хората". Два пъти ще раздадем и годишните награди на Портала в 6 категории.


ІІ. Информация за напредъка по проекта

Тук периодично ще въвеждаме информация за напредъка в изпълнението на проекта


1. Конкурс „За енджиотата и хората" 2021

Победителите в конкурса за 2021 г. бяха обявени на 11 ноември 2021 г. Поради ограниченията, наложени от пандемията от Ковид-19, не проведохме присъствено събитие, а направихме видео, в което участваха членовете на журито и представители на фондация ПАЦЕП и фондация Лале, партньори в организирането на конкурса от 2015 г.

2. Откриваща среща

Откриващата среща проекта се състоя на 27 януари 2020 г

3. За да ни разбират по-добре – "пищови" за съставяне на различни текстове:

4. Разкази за НПО, създадени от и с помощта на регионалните кореспонденти

С публикуваните до момента материали можете да се запознаете, като натинете тук.

5. Стажантска програма на НПО Портала.

Стажанти на НПО Портала:

  • Захари Захариев
  • Надя Денкова
  • Роберта Колева

С публикуваните до момента стажантски текстове можете да се запознаете, като натиснете тук.

6. Правни материали с приноса на водещи професионалисти

С публикуваните материали можете да се запознаете, като натиснете тук.


ІІІ. За контакт и допълнителна информация

Георги Генчев, team.leader@ngobg.info, 02 9815323
Ралица Николова, editor@ngobg.info, 02 9815323

Проектът  „ngobg.info: Медията на българските граждански организации“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 120 670 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.