English   14371 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект „ngobg.info: Медията на българските граждански организации"

 


Тази страница съдържа обща информация за проект „ngobg.info: Медията на българските граждански организации“, информация за напредъка при изпълнението му и връзки към съответните материали, публикувани в НПО Портала. Страницата е създадена в началото на проекта, но съдържанието й се обновява текущо.
І. Обща информация

Информационният портал за неправителствените организации в България (https://ngobg.info) изпълнява проект „ngobg.info: Медията на българските граждански организации“. Проектът е подкрепен в рамките на Втория конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП (www.activecitizenfund.bg). Размерът на финансирането е 120 670 евро.

Продължителността на проекта е 24 месеца, с начало 1 ноември 2021 г., като  целта му е подобряване на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Проектът се изпълнява от Фондация "Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП).

Проектът осигурява подкрепа и надграждане на работата на НПО Портала. Чрез него ще посрещнем нуждите на гражданските организации да информират обществеността за своята работа и резултатите от нея, на гражданите – да получават достоверна информация за тях, на дарителите и институциите – да достигат до активните НПО. На гражданските организации ще дадем модели за публично  представяне и ще осигурим възможност да публикуват свои текстове. Чрез разнообразието от теми и формати обществеността ще получи конкретна информация за НПО, вдъхновение за подкрепа и включване, знание за същността и ролята на НПО. 

Освен самите организации, автори на текстовете ще бъдат и шестимата регионални кореспонденти, с които работим от април 2020 г.:
 • Петя Генова, Берковица. Региони Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен.
 • Цвета Ненова, Русе. Региони Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра.
 • Диана Желязкова, Шумен. Региони Варна, Добрич, Търговище, Шумен.
 • Росинка Проданова, Благоевград. Региони Благоевград, Кюстендил, Перник, София област, София град
 • Паулина Гегова, Пловдив. Региони Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково.
 • Елена Тилова, Региони Стара Загора. Региони Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол.
Те ще отразят дейността на 42 граждански организации от цялата страна, като заедно с тях ще обсъждат фокуса на материалите, най-подходящото време за публикуване и др. С тяхна помощ ще съставим и предложим на потребителите на Портала наръчник ("пищов"), в който ще зададем основните елементи на  различните жанрове (прессъобщение, публицистичен текст, отразяване на събитие и др.)

Към Портала ще привлечем 8 стажанти, на които ще разкажем за българския граждански сектор, ще им помогнем в избора на организации, за които да пишат и ще ги подпомогнем с коментари и редакция на текстовете.

Предвиждаме поредица от 12 аналитични материала по важни теми, свързани с дейността на НПО по отношение на прилагането на законодателството в различни области и/или необходими законодателни промени. Текстовете ще се създават с участието на водещи професионалисти/експерти, а като формат ще бъдат аналитични статии или задълбочени интервюта. Текстовете ще предоставят на обществеността различен поглед върху дейността на НПО, а именно автентичната необходимост от партньорство с държавата или критичен външен поглед при формулирането и прилагането на политики. Ще преодолеем и много от обществените предразсъдъци, насаждани от някои политици и медии, по отношение на приноса на НПО към доброто управление и свързаните с него регулации.

Ще продължим традиционния си медиен мониторинг и ще цитираме материали от други медии и сайтове, които са пряко свързани с граждански организации и гражданска активност.

Два пъти в рамките на проекта ще проведем конкурса за кратък текст на тема "Защо моята организация е важна за хората", наречен провокативно "За енджиотата и хората". Два пъти ще раздадем и годишните награди на Портала в 6 категории.


ІІ. Информация за напредъка по проекта

Тук периодично ще въвеждаме информация за напредъка в изпълнението на проекта

1. Откриваща среща

Откриващата среща проекта се състоя на 27 януари 2020 г


2. Конкурс „За енджиотата и хората" 2021

Победителите в конкурса за 2021 г. бяха обявени на 11 ноември 2021 г. Поради ограниченията, наложени от пандемията от Ковид-19, не проведохме присъствено събитие, а направихме видео, в което участваха членовете на журито и представители на фондация ПАЦЕП и фондация Лале, партньори в организирането на конкурса от 2015 г.

3. Конкурс „За енджиотата и хората" 2023

Победителите в конкурса за 2023 г. бяха обявени на 11 юли 2023 г. чрез специално видео, което подготвихме. В него можете да чуете аргументите на журито, както и впечатленията на Мария Петкова, директор на фондация Лале, и Георги Генчев, ръководител на екипа на НПО Портала.

4. Годишните награди на НПО Портала за 2020–2021 г. бяха връчени на 15 юни 2022 г.

5. Годишните награди на НПО Портала за 2022 г. бяха връчени на 12 октомври 2023 г.

6. За да ни разбират по-добре – "пищови" за съставяне на различни текстове:

7. Разкази за НПО, създадени от и с помощта на регионалните кореспонденти

С публикуваните до момента материали можете да се запознаете, като натинете тук.

8. Стажантска програма на НПО Портала.

Стажанти на НПО Портала:

 • Захари Захариев
 • Надя Денкова
 • Роберта Колева
 • Анна Бодакова
 • Виктория Роланска
 • Дафина Кандева
 • Кристина Борисова
 • Христо Радославов
 • Любомира Атанасова

С публикуваните до момента стажантски текстове можете да се запознаете, като натиснете тук.

9. Правни материали с приноса на водещи професионалисти

С публикуваните материали можете да се запознаете, като натиснете тук.

10. Излезе от печат сборникът „Хроники на доброто 2“

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от нашите кореспонденти през 2022–2023 г. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно. Нейни електронни варианти можете да намерите тук:

ІІІ. За контакт и допълнителна информация

Георги Генчев, team.leader@ngobg.info, 02 9815323
Ралица Николова, editor@ngobg.info, 02 9815323

Проектът  „ngobg.info: Медията на българските граждански организации“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 120 670 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.