English   14259 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Френското председателство на Съвета на ЕС или подкрепа за същността на Европа

 
 

Автор: Емилия Любенова

Съветът на ЕС е основен орган за вземане на политически решения в Съюза. Той се управлява на ротационен принцип за по 6 месеца последователно от всяка от три избрани държави. Те, съвместно и в сътрудничество с председателя на Европейския съвет (орган, съставен от ръководителите на правителствата на страните членки) и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и въз основа на работната програма на ЕС за съответната година, определят политическите приоритети на председателството.

Актуалната тройка държави включва Франция, Чехия и Швеция, като на 1 януари 2022 г. председателството на Съвета на ЕС пое първа Франция. В програмата ù, озаглавена „Възстановяване, укрепване и чувство за принадлежност“, нейното председателство се ангажира с три основни политически приоритета за които ще работи до края на м. юни:

- По-суверенна Европа;
- Нов европейски модел за растеж;  
- Европа с по-човешко измерение.  

Тези приоритетни области ще бъдат развивани на фона на продължаващи здравна, социална и икономическа кризи, причинени от Ковид-19; нарастваща тревожност, поради климатичните промени; дигитална революция и предизвикателства, свързани с ръста на миграцията, както и политически борби с външни за ЕС фактори.

Въпреки описаните трудности обаче, френското председателство дава добър знак, като отчита необходимостта от една страна от подкрепа за сферата на културата, чиито институции и най-вече независимите културни дейци са едни от най-засегнатите от наложените ограничителни мерки във връзка с пандемията.

Същевременно е от голямо значение, но не и изненада за държава с богата културна история и традиции, основателка на ЕС, признаването именно на ключовата роля на културата, в рамките на третата приоритетна област на председателството, за развитието и прогреса на европейското общество в настоящите трудни времена.

По отношение на културата, председателството на Франция предвижда да укаже специална подкрепа на младите хора в Европа, като им осигури възможности за повишена мобилност и насърчи съчетаването на културните прояви с устойчивото развитие.

Също така, в синхрон с Плана за действие в подкрепа на медийния и аудио-визуалния сектор на ЕК от 3 декември 2020 г., залагащ на 3 области на дейност:
1. възстановяване чрез осигуряване на проекти и инвестиции в медиите и аудио-визуалната индустрия;
2. трансформация - насърчаване обмена на медийни данни, виртуалната медийна реалност и действия за неутралност на индустрията по отношение на климата и
3. създаване и предоставяне на възможности - подобряване на достъпа до аудио-визуално съдържание, подкрепа за нови медии, медийна грамотност на гражданите и европейско сътрудничество за подобрено функциониране на медийния пазар - Франция ще работи за нова Европейска стратегия за културните и творчески индустрии за насърчаване на иновациите и развитието на европейските културни бизнес-инициативи в чужбина. Ще бъде продължена и подкрепата за вътрешен културен обмен чрез творческа мобилност и многоезичие в дигиталното творчество като тези теми ще бъдат обект и на нарочен форум, който ще се проведе в периода 7-9 февруари 2022 г. Темата за културното многообразие в Европа ще бъде допълнително развита чрез инициативи за медиен плурализъм, разнообразие в предлаганото културно съдържание и създаване на европейски фонд за подкрепа на независимата и разследваща журналистика.

Предвижда се специално внимание да бъде отделено и на европейското историческо наследство, което да бъде съхранено за поколенията и предпазено от трафик чрез средствата на дигитализацията.

Пълната програма на френското председателство на Съвета на ЕС е публикувана тук (на английски език).

 
Снимки: Flickr account of the French Presidency of the Council of the EU, Jonathan SARAGO / MEAE

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество - ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021" на Национален фонд „Култура“.

Публикувано от:

Културна фондация А 25

Сходни публикации

Победител в конкурса за издаване на роман в САЩ

Победител в конкурса за издаване на роман в САЩ

Конкурсът на фондация „Елизабет Костова“ за издаване на съвременен български роман на английски език в САЩ за 2022 г., който се

Читалнята и „Сдружение за градски читални“

Читалнята и „Сдружение за градски читални“

Ако някога сте имали път покрай Народния театър или просто сте минавали през Градската градина, няма шанс да сте изпуснали

Поезия и свобода в Беларус. Разговор и поетическо четене с Димитър Кенаров и Хана Комар

Поезия и свобода в Беларус. Разговор и поетическо четене с Димитър Кенаров и Хана Комар

Разговор и поетическо четене с Димитър Кенаров и Хана Комар 24 ноември, 19:30 часа, MAZE Club (ул. Христо Белчев 1) През 2011