English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стратегически приоритети на Министерство на културата

 
Стратегически приоритети на Министерство на културата


Автор: Демна Димитрова 

В средата на януари новият министър на културата – Атанас Атанасов и заместник-министрите Весела Кондакова, Юрий Вълковски и проф. Бойко Кадинов - дадоха своята първа пресконференция, на която очертаха основните приоритети на Министерство на културата от програмата на бъдещото им управление. През следващите дни последваха и няколко по-големи медийни изяви, които уплътниха допълнително информацията за политиките, в които планира да се фокусира екипът. 

Министър Атанас Атанасов посочи три основни приоритета, на които министерството ще базира решенията и дългосрочните си цели:
- достъпът до култура;
- качественият културен международен обмен;
- съхраняване и възползване от културното наследство.

Тримата заместници представиха съответните ресори, с които ще се занимават.
- За Весела Кондакова това са сценични изкуствата, кино, училищата по изкуства, авторско право, НДФ „13 века България“ и НДК. Тя подчерта, че работата в министерството ще бъде хоризонтала и че ресорите неизбежно ще се преплитат.
- Юрий Вълковски ще отговаря за библиотеките и читалищата, международното културно сътрудничество, програмите и проектите и Национален фонд „Култура“. Той ще бъде и координатор по изготвянето на Национална стратегия за развитие на културата.
- Сред ресорите и приоритите в работата на проф. Бойко Кадинов са опазване на недвижимото културно наследство, промените в законите за културното наследство и Закона за меценатството, капиталови разходи, музеите и галериите.

В интервю за предаването „Култура.бг“ по БНТ, Юрий Вълковски отбеляза, че е възможно тези приоритети да се променят и на преден план да излязат нови, след като бъде създадена Национална стратегия за развитие на културата. Това всъщност е най-високата цел, която на този етап си поставя Министерство на културата. Заместник-министърът каза още, че работата по нея трябва да започне в най-кратки срокове и подчерта, че държавата има задължението от 20 години насам да създаде подобна стратегия, но дотук няма нито един успешен опит. Юрий Вълковски ще координира процеса, в който, по думите му, ще участват всички заинтересовани страни като културни дейци, общини, образователни институции, независим сектор, бизнес и т.н. Национална стратегия за развитие на културата е първа и най-високо приоритетна точка в коалиционното споразумение, което описва работата на Министерство на културата.

Привеждане в действие на Националния план за възстановяване и устойчивост в сферата на културата е другата основна стратегическа линия, по която ще работи министерството.

Още една приоритетна точка е сътрудничеството със Северна Македония в рамките на която ще се стимулира и поддържа културният обмен между двете държави. Като част от нейното осъществяване се планира създаването на общ културен календар. Предстои да се създаде и общ фонд за малки проекти, които ще бъдат реализирани от смесени екипи от двете държави и ще бъдат представени и в България, и в Северна Македония. Важен елемент от работата ще бъде преразглеждането и допълването на отдавна подписаната спогодба между България и Северна Македония. 

Промени в различни действащи закони ще бъдат сред спешните дейности на екипите на министерството. На първо място министър Атанасов и заместник-министър Кондакова заявиха недвусмислена готовност да се преразгледа и оптимизира Законът за филмовата индустрия (ЗФИ), Правилникът за прилагане на ЗФИ, както и създаване на нов Устройствен правилник на Националния филмов център, за да се избегне втора нулева година за киното. Процедурата по избиране на ново ръководство на НФЦ вече е задвижена и са известни кандидатите за директор.

Проф. Кадинов подчерта няколко основни промени, за които той ще работи. Освен вече изброените ресори, той заяви голямо желание да се създаде нов Закон за културното наследство, който да е адекватен на примери в европейското законодателство. За целта той предлага да се работи в тясно сътрудничество с професионалните гилдии. Проф. Кадинов ще разгледа проблема за авторското право и ще активира създаването на Закон за архитектурата. Ще се преработи и Законът за меценатството. Нещо повече, той сподели, че се надява в рамките на календарната година да се внесат за разглеждане в парламента по-важната част от тези промени. Бойко Кадинов се надява, че културното наследство ще може да се превърне и в средство за съвременна културна индустрия. Към своите ангажименти той подчерта капиталовите разходи, които Министерство на културата ще инвестира в решаването на проблеми на обекти от национално значение. За пример той даде Държавната опера в Русе.
 
В две отделни интервюта Атанас Атанасов и Юрий Вълковски полуексплицитно говорят за оптимизация и забързване на процесите и бюрокрацията в Министерство на културата, както и за подобряване на условията на работа на Национален фонд „Култура“, за които средствата през годината ще се увеличат още, тъй като през него ще минат част от парите по Плана за възстановяване.

В регистъра на личните професионални приоритети, като своя кауза и причина да приеме поста на министър, Атанас Атанасов подчерта значимостта на достъпа до култура. Накратко това би означавало по-лесна и непосредствена среща с изкуствата от най-ранна възраст. Няколко примера биха били изкуство в училищата, стимулиране на възможностите за повече любителско изкуство и по-активна читалищна дейност, която да осъществява този достъп.

Весела Кондакова каза, че ще се работи в посока на по-добра координация между различните министерства и съвместните им усилия.

Според Юрий Вълковски задачата на Министерство на културата е да фасилитира и подкрепя културните процеси, не да ги управлява. Той посочи и своите три основни принципа, които ще спазва в работата си:
- включване и колективно усилие
- прозрачност
- мислене за културата като процес

Пълният запис от пресконференцията, дадена на 17 януари е достъпен тук
Гостуването на министър Атанас Атанасов в предаването „120 минути“ по бТВ може да се гледа тук, а участието в „Култура.бг“ по БНТ на заместник-министър Юрий Вълковски е достъпно тук 

Снимка: Стоп-кадър от пресконференцията 

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество - ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021" на Национален фонд „Култура“.

Публикувано от:

Културна фондация А 25

Сходни публикации

A Man Walks into a Bar - What Makes Language Funny?

A Man Walks into a Bar - What Makes Language Funny?

Welcome to the final English Language Cafe/Multi Kulti collaborative event of the season! We are taking a summer break in July

Истории и рецепти, които ни сближават: украинска вечер

Истории и рецепти, които ни сближават: украинска вечер

Сцена Централни хали посреща инициативата Мигранти с таланти на Мулти култи колектив, за да ви даде възможност да се докоснете

The Sofianer 2024: Отворена покана за визуални артисти

The Sofianer 2024: Отворена покана за визуални артисти

THE SOFIANER 2024: Какво е безценно за теб в София?Отворена покана за визуални артисти 2024 Фондация Кредо Бонум и Мулти култи к