English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Безплатна линия за подкрепа на засегнати от нарушено хранене и близките им към Асоциация УНИКАЛ

 
Безплатна линия за подкрепа на засегнати от нарушено хранене и близките им към Асоциация УНИКАЛ


Безплатна линия за подкрепа на засегнати от нарушено хранене и близките им към Асоциация УНИКАЛ


Елате да си поговорим - дори и анонимно.

Каква е целта на линията за директна връзка?

Безплатно изслушване, консултиране и насочване към ресурси за подкрепа за засегнати от хранителни нарушения или техните близки и приятели посредством  Линията ни за “Безплатно изслушване и подкрепа при проблемно хранене”.

Как ще бъде проведена консултацията?

Консултацията може да е анонимна или не, както пожелаете. Тя ще бъде извършена в удобно за вас време спрямо нуждата ви и възможностите ни.

Кой участва?

Безплатната линия е инициирана от д-р Елисавета Павлова (обучител и психолог), която е основател на УНИКАЛ, с участието на обучени специалисти към Онлайн академията “Емоции и Хранене” на УНИКАЛ Институт и мотивирани доброволци, ръководени от координатора налЛинията, главният ни координатор Александрина Димова и на остналите членове на екипа на УНИКАЛ.

Научете повече ТУК - https://bia-unikal.org/?page_id=8883


Публикувано от:

Асоциация УНИКАЛ