English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
За да ни разбират по-добре

 
За да ни разбират по-добре

В помощ на граждански организации с по-малък опит в комуникациите, НПО Порталът създаде пет материала с практически съвети за това как НПО да пишат текстове, които им помагат да вършат работата си, в пет различни „жанра“.

Как да пишем информация за медиите
Как да пишем разказ за работата на организацията си
Как да пишем предложение за дарителска подкрепа
Как да пишем застъпническо становище
Как да пишем новини за НПО Портала

Ако искате да цитирате или да използвате материалите в своите дейности, задължително посочвайте НПО Портала като източник на информацията с линк към сайта - https://ngobg.info/.

ххх

Текстовете са създадени по проект „ngobg.info: Медията на българските граждански организации“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП (www.activecitizensfund.bg). Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от Фондация ПАЦЕП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Сходни публикации

Междурегионални проучвателни посещения, фокусирани върху примери за добри практики в Брацигово част от проекта Coop4RuralGov

Междурегионални проучвателни посещения, фокусирани върху примери за добри практики в Брацигово част от проекта Coop4RuralGov

Междурегионалните учебни посещения, посветени на добри практики, част от проекта Coop4RuralGov, се проведоха между 19.02.24 и

17 български професионалисти ще участват в лидерската програма на Фондация „Америка за България“

17 български професионалисти ще участват в лидерската програма на Фондация „Америка за България“

Седемнадесет изявени български професионалисти от публичния, частния и неправителствения сектор ще участват във второто издание

Фондацията „Заедно в час“ е с нова платформа в помощ на учителите за събиране и анализ на данни от класната стая

Фондацията „Заедно в час“ е с нова платформа в помощ на учителите за събиране и анализ на данни от класната стая

Нова платформа „Анкети за учене“ беше създадена по програмата „Учим заедно“ на фондацията „Заедно в час“ и реализирана с